Croeso i Technocamps
Ysbrydoledig Creadigol Hwyl
I ysbrydoli, ysgogi ac ennyn diddordeb pobl â meddwl cyfrifiadurol; a hyrwyddo cyfrifiadureg fel nodwedd sy'n sylfaen i bob agwedd ar gymdeithas fodern.

Digwyddiadau diweddaraf

Fel rhan o'r rhaglen Technocamps rydym yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau i gefnogi addysg gwyddoniaeth gyfrifiadurol ar draws Cymru.

Lansio Gêm Codau 2016

Mae Technocamps yn cynnal Her Raglennu Genedlaethol ar gyfer Cymru gyfan.

Athrawon yn Dathlu Llwyddiant mewn Cymwysterau!

Tri ar ddeg o athrawon yn llwyddiannus ennill Tystysgrif 3 (QCF) Lefel Cyfrifiadura ar gyfer Athrawon.

'Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2016

ITWales' 16th Annual IWD Celebration: Dathlu Menywod mewn TG yng Nghymru - Addysg a Chyrhaeddiad

Adnoddau

Mae nifer o adnoddau cyffrous wedi'u datblygu sy'n eich galluogi i ddysgu am Gyfrifiadureg yn eich amser eich hun, neu fel arall gallai'ch athro/addysgwr eu lawrlwytho er mwyn eu defnyddio yn yr ysgol/coleg neu yn eich Technoclub. Mae gan bob adnodd ddogfennau gwahanol, gan gynnwys awgrymiadau defnyddiol a llyfrau gwaith y gallwch weithio'n raddol trwyddynt yn eich amser eich hun, neu fel arall gall eich athro/addysgwr eu defnyddio er mwyn addysgu'r gweithdai yn yr ysgol/coleg.

Mae'r adnoddau wedi'u graddio o 1-3 o ran lefel yr anhawster, felly beth am osod her i'ch hun a dechrau'r daith nawr? Wedyn, os ydych am wybod rhagor, beth am drio'r adnoddau eraill sy'n cynnig gwyriad ychydig yn wahanol ar yr un topig, trwy ddethol y ddewislen ar ochr dde'r dudalen adnoddau.

Rhestr Adnoddau

Mae digon o adnoddau eraill i ddod, felly cadwch lygad ar y wefan!

App Inventor

Datblygu apps android am ddim gan ddefnyddio golygydd blociau hawdd ei ddefnyddio!

LEGO

Adeiladu robotiaid rhaglenadwy gan ddefnyddio pecynnau LEGO Mindstorm NXT.

Scratch

Amgylchedd rhaglennu ffynhonnell agored addysgiadol poblogaidd sy'n defnyddio system codio blociau lliwgar er mwyn adeiladu sgriptiau i greu gemau neu animeiddiadau.

Rhyngrwyd

Dysgwch fwy am fyd adeiladu rhwydweithiau a dylunio'r We.

Microbotiaid

Defnyddio'r rheolydd micro PICAXE i adeiladu prosiect electronig.

OpenCV

Defnyddio'r “Open Source Vision Library”, llyfrgell meddalwedd am ddim i ddefnyddio golwg cyfrifiadurol a dysgu peiriant.

Artificial Intelligence (AI)

Defnyddio prawf enwog Alan Turing i asesu deallusrwydd cyfrifiadur!

Alice

Amgylchedd rhaglennu 3D llawn hwyl i greu ffilmiau a gemau wedi'u hanimeddio!

Arduino

Rhoi ar waith prototeipiau electronig hwyliog i greu prosiectau a robotau cŵl!

Python

Defnyddio'r iaith raglennu boblogaidd "Python" i greu gêm bos destunol.

Greenfoot

Dysgu am yr iaith raglennu boblogaidd "java" yn yr amgylchedd rhaglennu gweledol hwn.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm