New Podcast Launched to Encourage Young Girls to Consider STEM Careers

Megan ChickDigwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Mae Technocamps yn lansio podlediad newydd i ddifyrru a hysbysu pobl ifanc am y gyrfaoedd sydd ar gael iddynt yn y sectorau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Bob wythnos, bydd pobl ysbrydoledig mewn gyrfaoedd STEM yn trafod beth mae eu swydd yn ei gynnwys, eu llwybrau gyrfa a'r dechnoleg newydd gyffrous yn eu maes.

Bydd Laura Roberts, Cydlynydd Rhanbarthol USW Technocamps, yn cynnal y podlediad, gan gyfweld â gwesteion o bob rhan o Gymru a thu hwnt am eu rolau mewn STEM.

Mae’r podlediad yn dilyn llwyddiant rhaglen GiST Technocamps, sef cyfres o weminarau lle mae menywod mewn STEM yn dangos eu swyddfeydd i blant ysgol ac yn trafod eu swyddi cyn ateb cwestiynau gan fynychwyr. Gyda dros 220 yn bresennol ers ei lansio ym mis Medi, mae'r rhaglen wedi ennill dilyniant mawr. Nod y podlediad yw dod â'r un cyngor i gynulleidfaoedd mewn modd mwy hygyrch fel y gallant wrando yn eu hamser eu hunain.

Bydd penodau'n cael eu rhyddhau bob wythnos yn ystod y tymor a bydd pob pennod tua hanner awr o hyd. Nod y podlediad yw cyrraedd merched 11-18 oed yng Nghymru, ond bydd y sioe ar gael i gynulleidfa lawer ehangach ar technocamps.com a phob platfform ffrydio mawr gan gynnwys Spotify ac iTunes.

Bydd y rhifyn gyntaf yn cynnwys Steph Howarth, prif ystadegydd Llywodraeth Cymru a chyd-gyfarwyddwr ADR Cymru ac yn cael ei chyhoeddi ar 11 Mehefin 2021. Yna bydd penodau'n cael eu rhyddhau bob dydd Gwener tan ddiwedd y tymor ysgol ar 22 Gorffennaf 2021.