Cynhadledd Addysg 2021: Mewn Cysylltiad â Digidol

Megan ChickDigwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Rydym yn cynnal ein Cynhadledd Addysg 2021 ar Ddydd Iau 4ydd Tachwedd! Y nod yw dod ag addysgwyr digidol Cymru ynghyd i rannu arferion gorau, hysbysu am y newidiadau cwricwlwm diweddaraf a hyrwyddo'r gefnogaeth sydd ar gael.

Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim yn cael ei gynnal yn gorfforol yn Stadiwm Liberty Abertawe a'i ffrydio'n fyw i'r rhai sy'n methu â mynychu. Bydd sgyrsiau yn berthnasol i addysgwyr ysgolion cynradd ac uwchradd.

Bydd sgyrsiau ar Roboteg a Datblygu Gemau, cyfle i rwydweithio a chinio am ddim.

Bydd y digwyddiad yn dechrau gyda chinio am 1.30pm, gyda thrafodaethau rhwng 2.15pm a 5.15pm. Wedyn, bydd cyfle i rwydweithio i unrhyw un sydd am aros tan 6pm.

Bydd agenda a mwy o fanylion yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir!