Profiad Gwaith yn y Diwydiant Technoleg ar gyfer Merched 14-16 oed

Megan ChickDigwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Rydyn ni'n gweithio gyda Next Tech Girls i gynnig tri diwrnod o brofiad gwaith rhithwir yn y diwydiant technoleg..

Mae ond 17% o'r bobl sy'n gweithio yn niwydiant technoleg y DU yn fenywod. Rydyn ni'n ceisio mynd i'r afael â hyn gan ddarparu merched 14-16 oed â phrofiad gwaith rhithwir gydag amryw o gwmnioedd yn y diwydiant technoleg.

Bydd cyfleoedd i gwrdd â chwmnïau digidol a thechnoleg a chael mewnwelediad i'r gyrfaoedd a chyfleoedd sydd ar gael. Bydd cyfle i wneud ffrindiau â diddordebau tebyg a rhoi hwb i'ch CV neu cais am y Brifysgol o gysur cartref!

Ymunwch â ni am brofiad gwaith rhwng 12-14 Ebrill 2022. Bydd amryw o sesiynau bob dydd gan gynnwys:
- Holi'r arbenigwyr
- Teithiau tywys o swyddfeydd
- Gweithgareddau codio
- Trafodaethau
- Sgyrsiau gyda myfyrwyt technoleg