Rhaglen DPP Archrededig Rhad ac am Ddim i Athrawon Ysgol Gynradd

Megan ChickDigwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Rydyn ni'n cynnig rhaglen DPP 10-sesiwn i athrawon ysgol gynradd gyda'r bwriad o wella gwybodaeth am Gyfrifiadureg a Meddwl Cyfrifiadurol a chymhwyso’r sgiliau hyn yn yr ystafell ddosbarth ac yn strategol ar draws yr ysgol.

Yn dilyn llwyddiant y sesiynau hyfforddi rhithwir y cynigion ni i athrawon ysgol gynradd yn ystod y cyfnod cloi, rydym yn falch o allu cynnig rhaglen lawn yn nhymor yr Haf. Mae'r sesiynau hefyd yn cysylltu â'r FFCD ac yn gweithio ar draws Meysydd Dysgu a Phrofiad y cwricwlwm newydd.

Trwy gymryd rhan yn y rhaglen hon, byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth gan ddod yn Athro Technocamps Ardystiedig, a bydd eich ysgol yn ennill statws Ysgol Technocamps Ardystiedig ar lefel Efydd, Arian neu Aur.

Dyrennir gwobrau ar sail cwblhau rhaglen Hyfforddi (DPP) Athrawon Technocamps gan athrawon unigol, ac ar sail nifer yr athrawon sy’n cwblhau’r rhaglen yn yr ysgol.

Dyma strwythur y cwrs DPP nesaf:
10 x sesiwn 2 awr
1. 4.30-6.30pm, Dydd Llun 5ed Mehefin
2. 4.30-6.30pm, Dydd Mercher 7ed Mehefin
3. 4.30-6.30pm, Dydd Mercher 14eg Mehefin
4. 4.30-6.30pm, Dydd Mercher 21ain Mehefin
5. 4.30-6.30pm, Dydd Mercher 28ain Mehefin
6. 4.30-6.30pm, Dydd Mercher 5ed Gorffennaf
7. 4.30-6.30pm, Dydd Llun 10ed Gorffennaf
8. 4.30-6.30pm, Dydd Mercher 12ed Gorffennaf
9. 4.30-6.30pm, Dydd Llun 17eg Gorffennaf
10. 4.30-6.30pm, Dydd Mercher 19eg Gorffennaf 

All participants reported that it has had a significant impact on themselves, their schools and their pupils. Hirwaun Primary School and Sketty Primary School have both achieved Gold accreditation, with Ysgol y Castell, Rhyl earning Silver.