Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Cystadleuaeth Pecynnau Gweithgareddau

Cyhoeddwyd: 24 September 2020

Mae ein Pecynnau Gweithgareddau wedi cadw plant yn llawn cymhelliant dros yr haf ac maen nhw wedi bod yn boblogaidd iawn. Mae ein tîm addysgu wedi datblygu taflenni gwaith, fideos a chwisiau gwych: technocamps.com/cy/activity-packs

Mae gan ddisgyblion y cyfle i weithio trwy'r pecynnau a chyflwyno eu gwaith i'r tîm. Yna, byddant yn cael eu hychwanegu at ein harwainfwrdd gyda chyfle i ennill robot Sphero ar gyfer eu hysgol yn ogystal â thaleb Amazon gwerth £50 i'r myfyriwr gorau. Ond brysiwch, mae'r dyddiad cau ar y gweill! Bydd y byrddau yn cael eu cwblhau am 4pm ddydd Gwener 23ain Hydref a bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi!

Yr arweinwyr ar hyn o bryd yw Monmouth Comprehensive a Newton Primary ond gall popeth newid!

Trydarwch ni @Technocamps gan ddefnyddio #TechnocampsOnline i'n dangos eich gwaith ac i ennill pwyntiau ychwanegol...

Pob lwc!

Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn yr Hydref o Newsbyte! Rydym wedi cael cwpl o fisoedd prysur gyda’n Haf STEM llwyddiannus ac yn paratoi sesiynau rhithwir yn barod ar gyfer dychwelyd i’r ysgolion. Darganfyddwch beth sydd gennym ar y gweill.

Cafodd Cydlynydd ein Hwb Bangor, Alex Clewett, haf cynhyrchiol iawn gyda'r cyfyngiadau symud. Yma, mae'n trafod ei brofiad gyda set SPIKE Prime Addysg Lego, a sut wnaeth e ddylunio, adeiladu a chodio reid carnifal ei hunain (gyda'i blant)...

Dros Hanner Tymor mis Hydref, rydyn ni'n cynnig dwy sesiwn ragarweiniol i fyd Dylunio Gemau!

Rydyn ni'n cynnal ein Cynhadledd Addysg gyntaf erioed ar Ddydd Iau 22ain Hydref! Mae'r diwgyddiad yn RHAD AC AM DDIM ac yn berthnasol i ysgolion cynradd ac uwchradd.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342