We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Astudiaeth Achos: Paul Finch

Cyhoeddwyd: 01 May 2020

Mae’n gyffredin meddwl bod eich addysg yn dod i ben pan fydd gennych swydd lawn-amser. Yma yn Technocamps a’r Sefydliad Codio yng Nghymru, credwn fod dysgu yn broses barhaus y gallwch ei dilyn ar unrhyw adeg yn eich bywyd. Mae Prentisiaeth Gradd Prifysgol Abertawe mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn mabwysiadu dull ‘dysgu ac ennill’ sy’n cyfuno gwaith ac astudio. I Paul Finch, Rheolwr Systemau yn EPS Construction Ltd, roedd y brentisiaeth hon yn gyfle i wella systemau TG ei gwmni a meithrin ei sgiliau digidol ei hun.

Trwy gydol y rhaglen tair blynedd, roedd Paul yn rhyngweithio â chyd-fyfyrwyr o amrywiaeth eang o gwmnïau, gyda phob un ohonynt yn meithrin yr un set sgiliau digidol. Yn ei flwyddyn olaf, datblygodd Paul ei ddarn o feddalwedd mwyaf llwyddiannus, sydd bellach yn ffurfio rhan o system ariannol EPS. Mae’r meddalwedd yn gweithio trwy nodi ac adfer amrywiannau contract. Gall yr amrywiannau hyn fodoli am sawl rheswm, ond maent yn golygu y gall cyllideb contract y cwmni newid yn ddramatig.

Mae’r feddalwedd eisoes yn cael ei gweithredu’n rhannol, ac mae wedi arbed £70,000 i EPS. Mae Cyfarwyddwr y Cwmni, Jonathan Fleming, yn amcangyfrif y bydd yn arbed £400,000 y flwyddyn i’r cwmni pan fydd ar waith yn llawn. Trwy brentisiaethau tebyg i un Paul, mae’r rhaglen Prentisiaeth Gradd yn profi nad yw addysg uwch yn dod i ben pan gewch chi swydd. I’r cyflogwyr, mae’n dangos y gall cydweithredu ag addysgwyr ddatblygu ac uwchsgilio eu gweithlu, gan baratoi eu sefydliadau yn well ar gyfer y dyfodol digidol.

I gael mwy o wybodaeth am Prentisiaeth Gradd Prifysgol Abertawe mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwyso: https://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/cyrsiau/gwyddoniaeth/daearyddiaeth/bsc-peirianneg-meddalwedd-gymhwysol/Y newyddion diweddaraf

Pan oedd Colette Hughes yn penderfynu ar bwnc ar gyfer un o’i hasesiadau terfynol yn rhan o’i hyfforddiant athrawon, cafodd ei hysbrydoli gan weithdy Technocamps yr oedd tîm Bangor wedi’i gyflwyno i’w dosbarth wythnos ynghynt.

Ar gael i'w lawrlwytho nawr.

Pan drefnodd Rhun Llwyd, athro TG Ysgol Bryn Tawe, fod tîm Technocamps yn cynnal gweithdai cyfoethogi STEM gyda’i ddisgyblion, ychydig a wyddai y byddai’r sesiynau’n ei ysbrydoli i fynd ar ei daith addysgol hollol newydd ei hun.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342