English

Ysgol Haf Cyfoethogi STEM gyda Sefydliad Yellowsands

Cyhoeddwyd: 16 August 2019

Yr wythnos diwethaf oedd diwedd ein Rhaglen Ysgol Haf tair wythnos gyda’r myfyrwyr o Ysgol Bae Baglan, sydd wedi cymryd rhan mewn Rhaglen IRONMAN 5 wythnos a grëwyd gan Sefydliad Yellowsands.

Yn ystod eu hamser gyda ni, dysgodd y Swyddogion Cyflenwi Technocamps weithgareddau seiliedig ar STEM i'r myfyrwyr fel codio, mathemateg, sut i adeiladu pont sbageti, modelu Scratch, creu parasiwtiau, adeiladu rocedi ynghyd â llawer o bethau eraill.

Cwblhaodd y myfyrwyr i gyd y cwrs tair wythnos, gwneud ffrindiau newydd a graddio gyda gwybodaeth a allai eu helpu i basio eu harholiadau TGAU yn llwyddiannus.

Dywedodd un o'r myfyrwyr:

“Ni allai Haf 2019 wedi mynd yn well. Rwyf mor ddiolchgar fy mod wedi cwrdd â grŵp mor anhygoel o bobl. Dim ond ers tair wythnos rydyn ni wedi adnabod ein gilydd ond rydyn ni'n uno ac wedi dod yn deulu. Rwyf wedi gwthio fy hun i'r eithaf, wedi cyflawni pethau na feddyliais erioed y gallaf wneud. Rwyf wedi ateb cwestiynau ac wedi ymgysylltu â staff. Rydym wedi gwneud jôcs preifat fel Frank, trionglau a sbageto (un darn o sbageti). Roedd y profiad ar y cyfan yn ddi-ffael. Cawsom gyfle i greu ac archwilio sgiliau newydd a datblygu hen sgiliau.” (Emily o Ysgol Bae Baglan.)

Darllenwch fwy am IRONMAN Brosiect

Dewch o hyd i ragor o luniau ar ein Facebook tudalen

Y newyddion diweddaraf

Mae 14 o fyfyrwyr wedi cwblhau rhaglen tair blynedd o hyd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn Adran Cyfrifiadureg y Brifysgol.

Mae ceisiadu ar gyfer 2020 bellach ar agor!

Cystadleuaeth rhaglennu traws-Cymru Technocamps yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a chydweithio.

Am benwythnos anhygoel wrth i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gael ei chymryd drosodd gan Wyddoniaeth!

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342