We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Cefnogi Dysgu o Bell ar gyfer Dysgwyr Ôl-16

Cyhoeddwyd: 18 June 2020

Fel rhan o fenter #StaySafeStayLearning barhaus Llywodraeth Cymru, mae Tîm Technocamps yn falch ei fod wedi gallu defnyddio ei brofiad fel un da.

Mae'r tîm wedi bod yn gweithio'n galed i ddatblygu cyfleoedd cyffrous a chyfoethogi i ddisgyblion ym Mlynyddoedd 12 a 13, wrth iddynt ddechrau paratoi ar gyfer eu trosglwyddo i Addysg Uwch. Mae amrywiaeth o weithgareddau rhithwir ar gael nawr. Mae'r rhain yn rhoi blas i fyfyrwyr o gynnwys pwnc a gyflwynir fel rhan o raglenni prifysgol cyfrifiadureg.

Mae adnoddau ar gael ar HWB

Y nod yw sicrhau bod myfyrwyr y Chweched Dosbarth ac Addysg Bellach yn cael eu hysgogi a'u cymell, gan hwyluso trosglwyddiad esmwyth rhwng dysgu ysgol/coleg a Phrifysgol.

Dywedodd yr Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps ac Athro Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe:

“Mae'n hanfodol bod myfyrwyr ym Mlynyddoedd 12 a 13 yn edrych i'r dyfodol ac yn paratoi ar gyfer eu camau nesaf ym myd addysg. Rwy'n falch bod Technocamps yn cynnig gweithgareddau rhithwir a all ddarparu carreg gam i fyfyrwyr sy'n anelu at astudio cyfrifiadureg a chymwysterau seiliedig ar STEM yn y brifysgol. Hoffwn annog pob myfyriwr i fod yn rhagweithiol a chymryd rhan yn y gweithgareddau sydd ar gael. "

I ategu'r adnoddau, rydym hefyd yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal y seminarau byw AM DDIM canlynol i fyfyrwyr:

Seminar Technocamps: Archwilio Algebra Boole

30ain Mehefin 2020 - 14:00 i 16:00

Cofrestrwch: https://bit.ly/TCBool


Seminar Technocamps: Codio Lefel Isel trwy Gyfrifiadur Little Man

7fed Gorffennaf 2020 - 14:00 i 16:00

Cofrestrwch: https://bit.ly/TCLMC


Mae angen cofrestru ar gyfer pob sesiwn unigol ac anfonir y dolenni priodol atoch er mwyn ymuno yn y sesiynau.

Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i arfer â’r ‘normal’ newydd i gyfyngu ar y tarfu a achosir gan Covid-19.

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

Mae Technocamps wedi ymrwymo i fod yn gynaliadwy a gwella ein cymwysterau amgylcheddol. Mae'r tîm wedi creu Cod Eco i gefnogi ein taith eco-gyfeillgar ac ecolegol.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342