We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Technocamps Newsbyte

Cyhoeddwyd: 12 May 2020

Efallai na fydd technocamps yn gallu mynd allan i ysgolion ar hyn o bryd, ond mae'r tîm yn cadw'n brysur yn gweithio ar ein hadnoddau ar-lein a'n pecynnau gweithgaredd i helpu i gefnogi athrawon, disgyblion a rhieni.

Gellir gweld ein diweddariad chwarterol Newsbyte gan ddefnyddio'r ddolen isod:


Newsbyte Gwanwyn 2020.pdf


Gobeithio y byddwch chi'n cymryd ychydig o amser o'ch diwrnod i'w ddarllen ac i ddarganfod ychydig mwy am bopeth rydyn ni wedi bod yn ei wneud yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Gobeithiwn yn ddiffuant fod yr argyfwng drosodd yn fuan, fel y gallwn fynd yn ôl at ddarparu gweithdai pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i bawb am ddatblygiadau trwy ein sianeli cymdeithasol.Y newyddion diweddaraf

Pan oedd Colette Hughes yn penderfynu ar bwnc ar gyfer un o’i hasesiadau terfynol yn rhan o’i hyfforddiant athrawon, cafodd ei hysbrydoli gan weithdy Technocamps yr oedd tîm Bangor wedi’i gyflwyno i’w dosbarth wythnos ynghynt.

Mae’n gyffredin meddwl bod eich addysg yn dod i ben pan fydd gennych swydd lawn-amser. Yma yn Technocamps a’r Sefydliad Codio yng Nghymru, credwn fod dysgu yn broses bar- haus y gallwch ei dilyn ar unrhyw adeg yn eich bywyd.

Pan drefnodd Rhun Llwyd, athro TG Ysgol Bryn Tawe, fod tîm Technocamps yn cynnal gweithdai cyfoethogi STEM gyda’i ddisgyblion, ychydig a wyddai y byddai’r sesiynau’n ei ysbrydoli i fynd ar ei daith addysgol hollol newydd ei hun.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342