We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Technocamps Newsbyte

Cyhoeddwyd: 12 May 2020

Efallai na fydd technocamps yn gallu mynd allan i ysgolion ar hyn o bryd, ond mae'r tîm yn cadw'n brysur yn gweithio ar ein hadnoddau ar-lein a'n pecynnau gweithgaredd i helpu i gefnogi athrawon, disgyblion a rhieni.

Gellir gweld ein diweddariad chwarterol Newsbyte gan ddefnyddio'r ddolen isod:


Newsbyte Gwanwyn 2020.pdf


Gobeithio y byddwch chi'n cymryd ychydig o amser o'ch diwrnod i'w ddarllen ac i ddarganfod ychydig mwy am bopeth rydyn ni wedi bod yn ei wneud yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Gobeithiwn yn ddiffuant fod yr argyfwng drosodd yn fuan, fel y gallwn fynd yn ôl at ddarparu gweithdai pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i bawb am ddatblygiadau trwy ein sianeli cymdeithasol.Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i arfer â’r ‘normal’ newydd i gyfyngu ar y tarfu a achosir gan Covid-19.

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

Mae Technocamps wedi ymrwymo i fod yn gynaliadwy a gwella ein cymwysterau amgylcheddol. Mae'r tîm wedi creu Cod Eco i gefnogi ein taith eco-gyfeillgar ac ecolegol.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342