English

Technoclub yn Gynrychioli Cymru yng Ngŵyl y Byd Roboteg 2018 yn Detroit, UDA

Cyhoeddwyd: 02 May 2018

Teithiodd tîm o ddisgyblion o Ysgol Glan Clwyd i Detroit, UDA i gynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Fyd-eang Robotics flynyddol ar ddiwedd mis Ebrill.

Mae'r Gŵyl y Byd yn casgliad gwerth blwyddyn o ddigwyddiadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gyda thimau o dros 50 o wledydd ledled y byd yn cystadlu. Cymerodd y Technoclub Cymraeg Tîm Egni  o Ysgol Glan Clwyd yn Llanelwy ran yn y gystadleuaeth eleni, a gynhaliwyd yn Detroit UDA, a oedd yn canolbwyntio ar thema HYDRO DYNAMICSSM. Fe wnaeth timau archwilio sut i wella'r ffyrdd y mae pobl yn dod o hyd i, yn cludo, yn eu defnyddio, neu'n cael gwared ar ddŵr, gan gyd yn gweithredu o dan Werthoedd Craidd y FIRST LEGO League, gan bwysleisio gwaith tîm a pherfformio chwaraeon da.

Mae'r Prosiect yn gweld timau Cynghrair LEGO FIRST yn ymchwilio ac yn datrys problemau byd-eang yn union fel gwyddonwyr a pheirianwyr. Gofynnwyd i bob tîm:

Nodi problem o fewn y cylch dŵr dynol

Dyluniwch ateb sy'n gwneud y broblem hon yn well

Rhannwch eich problem a'ch ateb gydag eraill

Mae'r Gêm Robot yn gweld timau yn adeiladu a rhaglennu robot annibynnol gan ddefnyddio pecyn LEGO® MINDSTORMS® i ddatrys set o broblemau ar gae chwarae. Mae pob cenhadaeth yn cynrychioli'r peirianneg anhygoel a ddefnyddir i amddiffyn yr ased hylif mwyaf gwerthfawr - dŵr.

Cafodd y tîm brofiad bythgofiadwy yn cymryd rhan yn yr ŵyl, gan orffen yn y 100 tîm uchaf o'r 35,000 o gystadleuwyr ledled y byd yn y Gêm Robot, ac roedd hi'n wych bod yno i gefnogi tîm sydd nid yn unig wedi dod o hyd i ysbrydoliaeth mewn cyfrifiadureg, ond wedi ein hysbrydoli â'u gwaith arloesol a gwaith tîm o'r radd flaenaf.


Da iawn chi, Tîm Egni!

Y newyddion diweddaraf

Mae 14 o fyfyrwyr wedi cwblhau rhaglen tair blynedd o hyd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn Adran Cyfrifiadureg y Brifysgol.

Mae ceisiadu ar gyfer 2020 bellach ar agor!

Cystadleuaeth rhaglennu traws-Cymru Technocamps yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a chydweithio.

Am benwythnos anhygoel wrth i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gael ei chymryd drosodd gan Wyddoniaeth!

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342