Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Newyddion

Mae Cystadleuaeth Roboteg Technocamps yn rhedeg unwaith eto eleni gyda'r rownd terfynol yn digwydd ar y 17eg o Orffenaf, 2019.

Technocamps yn ymuno â'r hwyl yn ystod digwyddiad Dydd Sul o Wyddoniaeth Wych yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Daeth ysgolion o bob cwr o Gymru i Gaerdydd i gystadlu yng nghystadleuaeth codio flynyddol Technocamps

Technocamps yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched yng Nghinio Mawreddog Blynyddol TGCymru yn Abertawe. Roedd mwy na 170 o bobl yn bresennol yn y digwyddiad a oedd yn arddangos y merched sy'n rhan o'r byd STEM a Thechnoleg.

Digwyddiadau Diweddaraf
Mer
23
Media
4:00 YP
TechnoClub Rhithwir - Minecraft fersiwn Addysg

Gwyliwch wrth i raglennydd go iawn eich tywys trwy brosiect 1 awr hwyliog; Mae ffrydiau Rhith Technoclub yn byw ar Twitch, YouTube, a Facebook.

I gymryd rhan, cliciwch yma.

Diwedd: 23/09/2020, 17:15
Lleoliad Virtual Event
Iau
24
Media
4:30 YP
TechnoClub Rhithwir - Clwb Cod Retro

Gwyliwch wrth i raglennydd go iawn eich tywys trwy brosiect 1 awr hwyliog; Mae ffrydiau Rhith Technoclub yn byw ar Twitch, YouTube, a Facebook.

I gymryd rhan, cliciwch yma.

Diwedd: 24/09/2020, 17:45
Lleoliad Virtual Event
Mer
30
Media
3:00 YP
Rhaglen Ardystiedig Athrawon

Rhaglen Achredu DPP Technocamps ar gyfer Ysgolion Cynradd ac Athrawon (Cymru)

Medi 30ain yw'r cyntaf o 10 sesiwn DPP am ddim i athrawon Cynradd sydd ar gael. Cofrestrwch a byddwn yn anfon manylion llawn y rhaglen a'r dyddiadau eraill sydd ar gael atoch trwy e-bost.

Nod y sesiynau hyn yw gwella gwybodaeth athrawon am Gyfrifiadureg a Meddwl Cyfrifiannol, cymhwyso’r sgiliau hyn yn yr ystafell ddosbarth ac yn strategol ar draws yr ysgol. Cysylltir hyn â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol gan weithio ar draws Meysydd Dysgu a Phrofiad newydd y cwricwlwm newydd. Trwy gymryd rhan yn y rhaglen hon, bydd athro yn derbyn cydnabyddiaeth Technocamps gan ddod yn ‘Athro Technocamps Ardystiedig’, neu bydd ysgol yn ennill statws ‘Ysgol Technocamps Ardystiedig’ ar lefel Efydd, Arian neu Aur.

Dyrennir gwobrau ar sail cwblhau rhaglen Hyfforddi (DPP) Athrawon Technocamps 2020-2021 gan athrawon unigol, ac ar sail nifer yr athrawon sy’n cwblhau’r rhaglen yn yr ysgol.

http://bit.ly/RhaglenAchreduDPP

Cofrestrwch ar Eventbrite yma!

Diwedd: 30/09/2020, 17:00
Lleoliad Online Event
Mer
30
Media
4:00 YP
TechnoClub Rhithwir - Minecraft fersiwn Addysg

Gwyliwch wrth i raglennydd go iawn eich tywys trwy brosiect 1 awr hwyliog; Mae ffrydiau Rhith Technoclub yn byw ar Twitch, YouTube, a Facebook.

I gymryd rhan, cliciwch yma.

Diwedd: 30/09/2020, 17:15
Lleoliad Virtual Event

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342