English

Newyddion

Yn arddangos ein Technoleg Wych yn Oriel Science yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

Gan adeiladu ar waddol ITWales, mae Technocamps yn cynnal y Cinio Dathlu Blynyddol ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2020.

Eleni lansiwyd Rhwydwaith Model Rôl newydd Technocamps ar gyfer merched sy’n gweithio ym maes STEM, ar y cyd â Women in Tech Cymru.

Mae 14 o fyfyrwyr wedi cwblhau rhaglen tair blynedd o hyd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn Adran Cyfrifiadureg y Brifysgol.

Digwyddiadau Diweddaraf

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342