English

Newyddion

Mae Darlithoedd Nadolig y Sefydliad Brenhinol wedi hen ennill eu plwyf yng Nghalendr y DU ac eleni llwyddodd dau bartner Prifysgol Technocamps i ffrydio ffilmio’r sioe ‘yn fyw’ i gynulleidfa o bobl ifanc gyffrous a’u teuluoedd.

Mae ceisiadu ar gyfer 2020 bellach ar agor!

Rydym yn falch ac yn llawn cymhelliant i barhau â’n perthynas hirdymor â DVLA Abertawe ac unwaith eto fe wnaethom noddi eu cystadleuaeth flynyddol ‘Yr Her Godio’.

Yn ddiweddar, mae’r prosiect wedi ymuno â Rhwydwaith Seren i helpu i annog ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o sêr technolegol.

Digwyddiadau Diweddaraf

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342