Cyfrifiadureg y Maes Chwarae

Our primary school programme offers one-day innovative workshops in schools across Wales. The sessions offer support with coding and programming using Scratch. We also deliver problem solving and other ‘unplugged’ activities that encourage computational thinking where classroom resources may be limited.

Rydym yn gweithio gyda nifer o bartneriaid i ddatblygu dull trawsgwricwlaidd ar gyfer ein hadnoddau cynradd. Er enghraifft, arweiniodd ein cydweithrediad â chwmni Theatr Na nÓg at ddatblygu a darparu gweithdai arloesol i ategu ei gynyrchiadau theatr.

Our resources have proven useful in the classroom to help teachers introduce STEM activities in their lessons on specific themes and topics. Last year, we delivered to 7,500 primary schoolchildren at 99 schools.

Mae ein holl adnoddau a gweithdai ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Edrychwch ar y sesiynau rhithwir sydd gennym ar gael ymaSylwch y gellir darparu pynciau eraill yn seiliedig ar eich anghenion. I archebu sesiwn neu i gael gwybod rhagor, anfonwch neges e-bost atom i info@technocamps.com. info@technocamps.com.

Image