English

Adnoddau

Mae nifer o adnoddau cyffrous wedi'u datblygu sy'n eich galluogi i ddysgu am Gyfrifiadureg yn eich amser eich hun, neu fel arall gallai'ch athro/addysgwr eu lawrlwytho er mwyn eu defnyddio yn yr ysgol/coleg neu yn eich Technoclub. Mae gan bob adnodd ddogfennau gwahanol, gan gynnwys awgrymiadau defnyddiol a llyfrau gwaith y gallwch weithio'n raddol trwyddynt yn eich amser eich hun, neu fel arall gall eich athro/addysgwr eu defnyddio er mwyn addysgu'r gweithdai yn yr ysgol/coleg.

Mae'r adnoddau wedi'u graddio o 1-3 o ran lefel yr anhawster, felly beth am osod her i'ch hun a dechrau'r daith nawr? Wedyn, os ydych am wybod rhagor, beth am drio'r adnoddau eraill sy'n cynnig gwyriad ychydig yn wahanol ar yr un topig, trwy ddethol y ddewislen ar ochr dde'r dudalen adnoddau.


Resource

Amgylchedd rhaglennu 3D yw Alice. Mae’n caniatáu i chi greu ffilmiau a gemau, dweud storïau neu greu animeiddiadau.

Resource

Mae App Inventor yn ffordd gyflym, hawdd ac am ddim i unrhyw un greu app Android, heb angen profiad o raglennu.

Resource

Mae Arduino yn ficro-prosesydd bach sy’n eich galluogi i wneud cit electronig neu brototeip robotig a all symud, neu ryngweithio â’r amgylchedd o’i gwmpas.

Resource

Deallusrwydd Artiffisial yw’r deallusrwydd y mae peiriannau neu feddalwedd yn ei ddangos, ac mae nifer o gwestiynau diddorol ynglŷn â’r maes hwn. Ydych chi’n gallu rhaglennu cyfrifiadur i feddwl?

Resource

Mae Greenfoot yn amgylchedd syml i ddatblygu gemau trwy raglennu gweledol, sy’n defnyddio iaith raglennu boblogaidd Java.

Resource

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn defnyddio’r rhyngrwyd yn ddyddiol, ond sut y caiff y gwefannau hyn eu hadeiladu?

Resource

Mae’r LEGO Mindstorms NXT yn becyn roboteg rhaglenadwy y gellir ei ddefnyddio i greu nifer o robotiaid gwahanol a all gyflawni amrywiaeth o dasgau.

Resource

Mae’r BOT120 yn robot bach ar 2 olwyn a all ffitio yng nghledr eich llaw, a gellir ei raglennu’n hawdd gan ddefnyddio BASIC, neu adeiladwr siart llif llusgo a gollwng.

Resource

Defnyddio'r “Open Source Vision Library”, llyfrgell meddalwedd am ddim i ddefnyddio golwg cyfrifiadurol a dysgu peiriant.

Resource

Defnyddio'r iaith raglennu boblogaidd "Python" i greu gêm bos destunol.

Resource

Amgylchedd rhaglennu ffynhonnell agored addysgiadol poblogaidd sy'n defnyddio system codio blociau lliwgar er mwyn adeiladu sgriptiau i greu gemau neu animeiddiadau.

Resource

Adnoddau gweithdai ar gyfer cydweithrediad â theatr na nÓg a'u cynyrchiadau addysgol, Eye of the Storm ac Y Bluen Wen.

Resource

Grwp o weithdai sy'n canolbwyntio ar algorithmau gan ddefnyddio Python, Greenfoot, HTML, ac iaith gydosod.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm