Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Adnoddau

Mae nifer o adnoddau cyffrous wedi'u datblygu sy'n eich galluogi i ddysgu am Gyfrifiadureg yn eich amser eich hun, neu fel arall gallai'ch athro/addysgwr eu lawrlwytho er mwyn eu defnyddio yn yr ysgol/coleg neu yn eich Technoclub. Mae gan bob adnodd ddogfennau gwahanol, gan gynnwys awgrymiadau defnyddiol a llyfrau gwaith y gallwch weithio'n raddol trwyddynt yn eich amser eich hun, neu fel arall gall eich athro/addysgwr eu defnyddio er mwyn addysgu'r gweithdai yn yr ysgol/coleg.

Mae'r adnoddau wedi'u graddio o 1-3 o ran lefel yr anhawster, felly beth am osod her i'ch hun a dechrau'r daith nawr? Wedyn, os ydych am wybod rhagor, beth am drio'r adnoddau eraill sy'n cynnig gwyriad ychydig yn wahanol ar yr un topig, trwy ddethol y ddewislen ar ochr dde'r dudalen adnoddau.Resource

Grwp o weithdai sy'n canolbwyntio ar algorithmau gan ddefnyddio Python, Greenfoot, HTML, ac iaith gydosod.

C3
Resource

Mae’r rhaglen Codio’r Cwricwlwm Cyfan (C3) yn cynnig amrywiaeth o destunau i gael myfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau Cyfrifiadureg ar draws ystod o bynciau.

Resource

Nod y gweithdy hwn yw datgysylltu disgyblion o'r syniad bod cyfrifiadura yn golygu defnyddio cyfrifiadur fel teclyn.

Resource

Dysgwch bopeth am Alfred Wallace a Dysgu Peiriant yn y gweithdy hwn a ddatblygwyd i gyd-fynd â drama Theatr Na NÓg "The Butterfly Hunter".

Resource

Mae'r gweithdau Eye of The Storm yn cefnogi y cynhyrchiad Theatr na nÓg, yn cyflwyno cysniadau ffiseg a meddwl cyfrifiadurol i ddisgyblion.

Resource

Ydych chi'n gallu Cracio'r Cod? Rhowch gynnig ar wahanol ddulliau ar gyfer ysgrifennu a thorri negeseuon cod, a defnyddio'r sgilliau hyn i stopio bom rhithwir!

Resource

Cyflwynwyd yr adnoddau hyn yng Nghynhadledd Athrawon "Cwricwlwm ar gyfer Llwyddiant" Technocamps a gynhaliwyd yn Stadiwm Y Liberty ar Hydref 17eg. Mae adnoddau cynradd ac uwchradd ar gael yma.

Resource

Mae'r rhaglen Py Shop yn helpu myfyrwyr i ddatblygu'r gallu i raglennu yn Python gan ddechrau o'r pethau sylfaenol cyn ymdrin â phynciau mwy cymhleth.

Resource

Mae App Inventor yn ffordd gyflym, hawdd ac am ddim i unrhyw un greu app Android, heb angen profiad o raglennu.

Resource

Mae Arduino yn ficro-prosesydd bach sy’n eich galluogi i wneud cit electronig neu brototeip robotig a all symud, neu ryngweithio â’r amgylchedd o’i gwmpas.

Resource

Deallusrwydd Artiffisial yw’r deallusrwydd y mae peiriannau neu feddalwedd yn ei ddangos, ac mae nifer o gwestiynau diddorol ynglŷn â’r maes hwn. Ydych chi’n gallu rhaglennu cyfrifiadur i feddwl?

Resource

Mae Greenfoot yn amgylchedd syml i ddatblygu gemau trwy raglennu gweledol, sy’n defnyddio iaith raglennu boblogaidd Java.

Resource

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn defnyddio’r rhyngrwyd yn ddyddiol, ond sut y caiff y gwefannau hyn eu hadeiladu?

Resource

Mae’r LEGO Mindstorms NXT yn becyn roboteg rhaglenadwy y gellir ei ddefnyddio i greu nifer o robotiaid gwahanol a all gyflawni amrywiaeth o dasgau.

Resource

Mae’r BOT120 yn robot bach ar 2 olwyn a all ffitio yng nghledr eich llaw, a gellir ei raglennu’n hawdd gan ddefnyddio BASIC, neu adeiladwr siart llif llusgo a gollwng.

Resource

Defnyddio'r “Open Source Vision Library”, llyfrgell meddalwedd am ddim i ddefnyddio golwg cyfrifiadurol a dysgu peiriant.

Resource

Defnyddio'r iaith raglennu boblogaidd "Python" i greu gêm bos destunol.

Resource

Amgylchedd rhaglennu ffynhonnell agored addysgiadol poblogaidd sy'n defnyddio system codio blociau lliwgar er mwyn adeiladu sgriptiau i greu gemau neu animeiddiadau.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342