Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Pecyn Gweithgaredd Dosbarthu Anifeiliaid

Dysgu am systemau dosbarthu a sut mae allweddi deubarthol yn cael eu defnyddio i ddosbarthu anifeiliaid.

Pecyn Gweithgaredd Dosbarthu Anifeiliaid


Dosbarthu Anifeiliaid #1 - Cyflwyniad

Dyma gyflwyniad byr i'r pecyn.

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Dosbarthu Anifeiliaid - Cynnwys

Darllenwch y sleidiau hyn i baratoi ar gyfer y fideo nesaf.

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Dosbarthu Anifeiliaid #2 - Allweddi Deubarthol

Yn y fideo hwn rydyn ni'n mynd i'r afael â'r offer wrth law ar gyfer dosbarthu anifeiliaid.

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Dosbarthu Anifeiliaid - Cynnwys

Darllenwch y sleidiau hyn i baratoi ar gyfer y fideo nesaf.

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Dosbarthu Anifeiliaid #3 - Modelu Scratch

Yn y fideo hwn rydym yn rhoi sglein ar ein model Scratch ar gyfer dosbarthu anifeiliaid.

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342