English

App Inventor

Mae App Inventor yn ffordd gyflym, hawdd ac am ddim i unrhyw un greu app Android, heb angen profiad o raglennu.

Gallwch ddylunio llawer o fathau o apps – o bosau i gemau!

Rydych yn dechrau trwy ddylunio’ch app Android ar eich cyfrifiadur gan ddefnyddio amgylchedd rhaglennu llusgo a gollwng ar-lein. Gallwch wedyn ddechrau ychwanegu ymarferoldeb at eich app gan ddefnyddio’r Blocks Editor y gallwch ei gysylltu â’ch ffôn, neu ddefnyddio’r efelychydd mewnol i weld sut mae’ch app yn edrych!

Pan fyddwch wedi’i ddatblygu, gallwch ei lawr lwytho’n syth i’ch ffôn am ddim!

Adnoddau

App Inventor
Resource

Mae App Inventor yn offer sy’n galluogi defnyddwyr i ddatblygu eu apps Android eu hunain.


Defnyddio NXT gydag App Inventor
Resource

Rheoli robotiaid sy'n defnyddio Android


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342