English

Arduino

Mae Arduino yn ficro-prosesydd bach sy’n eich galluogi i wneud cit electronig neu brototeip robotig a all symud, neu ryngweithio â’r amgylchedd o’i gwmpas. Gallwch ddysgu am electroneg trwy adeiladu’ch cylchedau a’ch citiau eich hun. Gallwch hefyd raglennu’ch Arduino gan ddefnyddio’r Arduino IDE i fod yn unrhyw brosiect y dymunwch, o robot sy’n symud i orsaf dywydd fach!

Mae Technocamps wedi datblygu sawl gweithdy Arduino, lle gall disgyblion ddefnyddio dyfais Arduino wedi’i gosod mewn ffabrig neu wrthrychau a chreu eu technoleg wisgadwy eu hunain neu ddefnyddio rhyngwyneb llusgo a gollwng “Scratch” i gyfarwyddo’r Arduino i wneud pethau!

Adnoddau

Arduino Challenge Sheets
Resource

A set of challenge sheets to accompany our Swansea University Computer Science Open Day Arduino sets.


S4A - Scratch ar gyfer Arduino
Resource

Mae S4A yn golygu Scratch ar gyfer Arduino, y feddalwedd y gellir ei lawrlwytho ar Mac, Linux neu Windows sy’n edrych yn debyg i “Scratch” ond mae’n cynnwys rhai blociau ychwanegol i’ch galluogi i ryngweithio â’ch Arduino.


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342