Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Pecyn Gweithgaredd Arduino

Mae'r pecyn hwn yn eich dysgu sut i wneud cylchedau Arduino trwy Tinkercad.

Pecyn Gweithgaredd Arduino


#1 - Cyflwyniad i Arduino

Gwyliwch y fideo isod i ddechrau gydag Arduino!


#2 - Eich Cylched Arduino Cyntaf

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu sut i wneud eich cylched Arduino cyntaf gan ddefnyddio Tinkercad!


#3 - Darllen o Synhwyrydd Golau

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu popeth am ddarllen o synhwyrydd golau!


#4 - Rhaglennu heb Flociau

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu sut i raglennu Arduino heb ddefnyddio blociau!Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342