English

Deallusrwydd Artiffisial

Deallusrwydd Artiffisial yw’r deallusrwydd y mae peiriannau neu feddalwedd yn ei ddangos, ac mae nifer o gwestiynau diddorol ynglŷn â’r maes hwn. Ydych chi’n gallu rhaglennu cyfrifiadur i feddwl? Creodd Alan Turning, a elwir yn “Dad Cyfrifiadureg”, brawf i weld a yw cyfrifiaduron yn gallu esgus bod yn bobl trwy ymateb i gwestiynau ochr yn ochr â pherson. Caiff yr atebion eu cymharu, ac os nad oes modd gwahaniaethu rhwng atebion y peiriant a’r person, ystyrir y peiriant yn ddeallus!

Mae ein gweithdai Deallusrwydd Artiffisial yn defnyddio cyfres o offer ar-lein megis chatbots i ddadansoddi’r cwestiynau hyn ac i roi dealltwriaeth i’r myfyrwyr o Ddeallusrwydd Artiffisial mewn amgylchedd hwyl ac ymarferol.

Adnoddau

Deallusrwydd Artiffisial
Resource

Heb eu cyfieithu Ydy cyfrifiaduron deallus ai peidio? Edrych ar offer ar-lein megis ChatBots, gan gynnwys "Turi" a ddatblygwyd gan Brifysgol Aberystwyth, yn ein helpu i edrych ar waith Turing ar gudd-wybodaeth o beiriannau.


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342