Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

I ddod yn fuan

i ddod yn fuan

I ddod yn fuan


I ddod yn fuan

Here we get to grips with the first Blockly challenge.

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Blockly #2

Challenge 2

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Blockly #3

Challenge 3

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Blockly #4

Chellenge 4

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Blockly #5

Challenge 5

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Blockly #6

Challenge 6

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Blockly #7

Challenge 7

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Blockly #8

Challenge 8

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Blockly #9

Challenge 9

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Blockly #10

Challenge 10

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342