We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Pecyn Gweithgaredd Algebra Boole

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn dysgu algebra boolean i chi, gyda chwis rhyngweithiol ac offer ar gael i helpu!

Pecyn Gweithgaredd Algebra Boole


Cyflwyniad

Gwyliwch y fideo isod i gael cyflwyniad i algebra boolean! Ewch i'r teclyn yma

Cliciwch Yma! Efallai y cewch rybudd, cliciwch "proceed" a pharhau ar y wefan! Pan fyddwch chi'n barod, ceisiwch y cwis ar y chwith i ennill eich pwyntiau haeddiannol!Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342