English

Pecyn Gweithgaredd Cryptograffeg

Dysgu sut i ysgrifennu a datrys negeseuon cyfrinachol!

Pecyn Gweithgaredd Cryptograffeg


#1 - Cyflwyniad i Gryptograffeg

Ar ôl i chi wylio'r fideo hon, sgroliwch ar draws i gyflawni'r gweithgareddau!


#2 - Cipher Caesar

Gwyliwch y fideo, cwblhewch y daflen waith isod ac yna rhowch gynnig ar y cwis: Cliciwch yma!


#3 - Cipher Bacon

Gwyliwch y fideo, cwblhewch y daflen waith isod ac yna rhowch gynnig ar y cwis: Cliciwch yma!


#4 - Cipher Pig Pen

Gwyliwch y fideo, cwblhewch y daflen waith isod ac yna atebwch y cwis: Cliciwch yma!


#5 - Cipher Rail Fence

Gwyliwch y fideo, cwblhewch y daflen waith isod ac yna atebwch y cwis: Cliciwch yma!


#6 - Cipher Trawsosod Colofnig

Gwyliwch y fideo, cwblhewch y daflen waith isod ac yna atebwch y cwis: Cliciwch yma!


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342