Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Pecyn Gweithgaredd Cyber Detective

Cymerwch gip ar rai o'r heriau yn y gêm CyberSoc Dal y Faner.

Pecyn Gweithgaredd Cyber Detective

Ewch draw i CTF CyberSoc a gwyliwch y fideos pecyn gweithgaredd i ddechrau.


#1 - Cyflwyniad

Darganfyddwch: Beth yw gêm CTF Ditectif Seiber CyberSoc a beth yw OSINT?


#2 - Bywyd Ar-Lein 1

Mae'r fideo hon yn eich tywys trwy hanner cyntaf adran Bywyd Ar-Lein y gêm CyberSoc CTF.


#3 - Bywyd Ar-Lein 2

Mae'r fideo hon yn eich tywys trwy ail hanner adran Bywyd Ar-Lein y gêm CyberSoc CTF.


#4 - Ymchwilio Tystiolaeth

Mae'r fideo hon yn cwmpasu'r rhan Ymchwilio Tystiolaeth o'r gêm CyberSoc CTFDewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342