Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Pecyn Gweithgaredd Eye of Storm

Dysgwch bopeth am egwyddorion cyffrous Ffiseg gyda'r arbrofion hwyliog hyn!

Pecyn Gweithgaredd Eye of Storm


Eye of Storm #1 - Cyflwyniad

Dyma drosolwg byr o'r arbrofion y byddwch chi'n eu gwneud.


Eye of Storm #2 - Arbrawf Dŵr heb Ddisgyrchiant

Dysgwch sut i wneud i ddŵr herio disgyrchiant!

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Eye of Storm #3 - Cyflwyniad

Dilynwch lwybr Bernoulli gan ddefnyddio ... sychwr gwallt?

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Eye of Storm #4 - Gêm Scratch

Rydyn ni'n rhoi popeth rydyn ni wedi'i ddysgu hyd yn hyn at ei gilydd mewn efelychiad Scratch.

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342