Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Gamefroot: Pecyn Gweithgaredd Lleihau'r Lledaeniad

Bydd y pecyn gweithgaredd hwn yn dysgu'r cysyniad o fodelu efelychiad i ddangos sut y gallwn atal lledaeniad COVID-19 trwy aros gartref.

Gamefroot: Pecyn Gweithgaredd Lleihau'r Lledaeniad


Lleihau'r Lledaeniad - Cyflwyniad

Bydd y pecyn gweithgaredd hwn yn dysgu'r cysyniad o fodelu efelychu i ddangos i chi sut y gallwn atal lledaeniad Covid-19 trwy aros gartref.

After you watch the introduction video above, you can find the Germs video that you’ll need to watch to help you answer the quiz.

Os nad yw'r fideo yn llwytho gallwch ddilyn y ddolen hon here.Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342