Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Dechrau Arni

Bydd y pecyn hwn yn eich helpu i ddechrau, gyda chyfarwyddiadau ar sut i osod pethau!

Dechrau Arni

Bydd y pecyn hwn yn eich helpu i ddechrau, gyda chyfarwyddiadau ar sut i osod pethau!


Dechrau Arni gyda Python

Yn y fideo hwn rydym yn mynd trwy ddau ddull ar gyfer cychwyn gyda Python: 1) Gan ddefnyddio'r wefan https://app.edublock.org/#Python, 2) Gosod Python ac IDLE ar gyfrifiadur. Gellir dod o hyd i hwn yn https://www.python.org/.
Gyda Python wedi'i sefydlu gallwch fynd ymlaen a mwynhau'r ystod o Becynnau Gweithgaredd Python sy'n dod yn fuan i Wefan Technocamps.


Dechrau Arni gyda Greenfoot

Canllaw cyflym i osod Greenfoot 2.4.2 ar MacOS X a Windows 10. Neidio i 04:45 i'w osod ar Mac OSXDewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342