English

Greenfoot

Mae Greenfoot yn amgylchedd syml i ddatblygu gemau trwy raglennu gweledol, sy’n defnyddio iaith raglennu boblogaidd Java. Mae Java yn uchel iawn ei bri yn y diwydiant, felly mae’r amgylchedd hwyl hwn yn wych er mwyn i ddechreuwyr gael syniad da o’r iaith a’i medrau.

Mae ein gweithdy’n tywys myfyrwyr trwy’r broses o ddylunio gemau, ac erbyn diwedd y gweithdy bydd myfyrwyr wedi cynhyrchu gêm y gallant ei chwarae, ei lawr lwytho a mynd adref â hi! Bydd myfyrwyr yn ymgyfarwyddo â defnyddio newidynnau, datganiadau amodol a chylchoedd!

Adnoddau

Greenfoot Tanks!
Resource

An example of Tanks implemented through Greenfoot. Created by Alex Dascalu.


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342