We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Pecyn Gweithgaredd Greenfoot

Mae hyn yn addas ar gyfer CA3 a CA4. Mae'r pecyn gweithgaredd yn rhannu agweddau Greenfoot yn bedwar maes allweddol: Sefydlu'r Byd, Symud, Ymarferoldeb a'r Rhifydd.

Pecyn Gweithgaredd Greenfoot


#1 - Cyflwyniad i Greenfoot

Dilynwch ynghyd â'r pecyn hwn i ddysgu sut i gyflawni rhai tasgau rhaglennu cyffredin yn Greenfoot. Mae'r fideo gyntaf hon yn gyflwyniad i'r hyn a fyddwn yn edrych i wneud.


#2 - Dechrau Greenfoot

Mae'r fideo hon yn cwmpasu cychwyn beth fydd angen arnoch i sefydlu'ch byd ac ychwanegu ychydig o actorion i'r byd.


#3 - Symudiad Greenfoot

Dilynwch ynghyd â'r trydydd fideo hwn i ddysgu sut i gael eich actorion i symud. Dangosir i chi ddwy ffordd o symud. Symud ar hap a symudiad a reolir gan ddefnyddwyr trwy'r bysellfwrdd.


#4 - Ymarferoldeb Greenfoot

Mae'r bedwaredd fideo hon yn ymdrin â thasgau ymarferoldeb. Mae'r rhain yn cynnwys sut i wneud i actor arall ddiflannu pan fydd yn gwrthdaro ag actor arall. Mae hyn yn caniatáu inni wneud pethau casgladwy/i'w bwyta. Rydym hefyd yn ymdrin â sut i chwarae sain pan fydd actor yn gwrthdaro neu'n cyffwrdd ag actor arall.


#5 - Rhifydd Greenfoot

Yn y fideo hwn, ymdrinnir â'r dasg o ychwanegu rhifydd. Bydd y fideo yn dangos i chi sut i ychwanegu rhifydd i'ch byd Greenfoot, ynghyd ag egluro sut i wneud i'r rhifydd cyfri i fyny pan fydd digwyddiad yn digwydd.


#6 - Dadfygio Greenfoot

Mae'r fideo hon yn ymdrin â dadfygio. Os ydych chi'n mynd yn sownd neu'n cael trafferth ar unrhyw adeg, edrychwch ar y fideo hon i wirio a yw'n rhan o'r gwallau cyffredin a eglurir yma.


Tasg Her

Nawr ceisiwch gyflawni'r dasg her! Trydarwch fideo/llun i ni i adael i ni wybod sut rydych chi wedi bod yn dod ymlaen am y cyfle i ennill pwyntiau bonws ychwanegol! Peidiwch ag anghofio tagio @Technocamps a defnyddio ein hashnod #TechnocampsOnline

Resource


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342