Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Pecyn Gweithgaredd HTML

Dysgwch y blociau adeiladu sylfaenol sy'n ffurfio'r Rhyngrwyd wrth i chi ddechrau gwneud tudalennau gwe eich hun!

Pecyn Gweithgaredd HTML#1 - Introduction

Cyflwyniad i HTML. Beth ydyw, beth mae'n cael ei ddefnyddio, meddalwedd a argymhellir i'w defnyddio a sut i greu ffeiliau HTML sylfaenol.


#2 - HTML gyda Chysylltiadau

Yn y fideo hwn byddwn yn edrych ar greu ffeiliau HTML gyda hypergysylltiadau i wefannau eraill.


#3 - HTML gyda Delweddau

Yn y fideo hwn byddwch chi'n dysgu sut i greu ffeiliau HTML gyda delweddau.


#4 - HTML gyda Rhestrau a Thablau

Yn y fideo hwn byddwn yn ymdrin â sut i greu rhestrau a thablau yn HTML.


#5 - Steilio HTML

Yn y fideo hwn byddwn yn ymdrin â steilio yn HTML.Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342