English

Rhyngrwyd

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn defnyddio’r rhyngrwyd yn ddyddiol, ond sut y caiff y gwefannau hyn eu hadeiladu? Mae galw uchel am sgiliau datblygu’r we, felly mae gwybod sut i adeiladu gwefan gan ddefnyddio HTML a CSS yn sgiliau pwysig i’w cael.

Bydd y gweithdai hyn yn tywys myfyrwyr trwy ddylunio a datblygu eu gwefannau eu hunain, deall y broses sylfaenol sydd ynghlwm wrth roi gwefan ar-lein a bod yn gyfarwydd yn gyffredinol â phwysigrwydd diogelu’ch gwybodaeth bersonol ar-lein a’ch ôl troed digidol.

Adnoddau

Adeiladu eich Rhyngrwyd eich Hunain
Resource

Mae’r gwersyll hyfforddi’n cynnwys amrywiaeth o gysyniadau sylfaenol, gan amrywio o sgiliau busnes entrepreneuraidd i fagu hyder o ran defnyddio caledwedd ac adeiladu rhwydwaith. Bydd gan y grwpiau hefyd y cyfle tuag at ddiwedd y gwersyll hyfforddi i werthuso gwefannau’r grwpiau eraill gan ystyried y gynulleidfa darged, y dyluniad, y cynnwys a hyd yn oed proffesiynoldeb.


Dylunio Gwefannau yn Nvu
Resource

Mae Nvu (caiff ei ynganu fel “N-view”) yn feddalwedd ffynhonnell agored sy’n eich galluogi i greu eich tudalennau gwe eich hunain trwy ddefnyddio WYSIWYG editor (“what you see is what you get”).


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342