We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Pecyn Gweithgaredd Iaith Gydosod

Dysgu popeth am Iaith Gydosod a sut i ysgrifennu rhaglenni gan ddefnyddio Efelychydd Little Man Computer!

Pecyn Gweithgaredd Iaith Gydosod


#1 - Cyflwyniad i Iaith Gydosod

Mae'r fideo hon yn ymdrin yn fyr â Saernïaeth Gyfrifiadurol cyn cyflwyno amgylchedd Little Man Computer (LMC) a chyfarwyddiadau mewnbwn ac allbwn sylfaenol.


#2 - Storio a Llwytho Iaith Gydosod

Mae'r fideo hon yn cynnwys cyfarwyddiadau storio a llwytho.


#3 - Adio a Thynnu Iaith Gydosod

Mae'r fideo hon yn cynnwys cyfarwyddiadau adio a thynnu.


#4 - Canghennu Iaith Gydosod

Mae'r fideo hon yn ymdrin â canghennu yn LMC, yn ogystal â rhaglen arbennig o anodd i luosi!


#5 - Dilyniannau Iaith Gydosod

Mae'r fideo hon yn ymdrin â dilyniannau rhif a welir mewn TGAU Mathemateg a sut y gellir eu creu yn LMC.Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342