We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Pecyn Gweithgaredd Algebra Boole

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn dysgu algebra boolean i chi!

Pecyn Gweithgaredd Algebra Boole


Algebra Boole #1 - Cyflwyniad

Cyflwyniad i Algebra Boole a thri gweithrediad sylfaenol AC, NEU ac NID.


Algebra Boole #2 - Chwilio a Threfnu

Defnyddio gweithrediadau algebra Boole ar gyfer chwilio ac adeiladu cylchedau rhesymeg syml. Cysylltiadau defnyddiol i greu cylchedau rhesymeg: https://logic.ly/demo https://academo.org/demos/logic-gate-... Gemau gan ddefnyddio algebra Boole: https://boolean.method.ac/Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342