Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Pecyn Gweithgaredd Algebra Boole

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn dysgu algebra boolean i chi!

Pecyn Gweithgaredd Algebra Boole


Algebra Boole #1 - Cyflwyniad

Cyflwyniad i Algebra Boole a thri gweithrediad sylfaenol AC, NEU ac NID.


Algebra Boole #2 - Chwilio a Threfnu

Defnyddio gweithrediadau algebra Boole ar gyfer chwilio ac adeiladu cylchedau rhesymeg syml. Cysylltiadau defnyddiol i greu cylchedau rhesymeg: https://logic.ly/demo https://academo.org/demos/logic-gate-... Gemau gan ddefnyddio algebra Boole: https://boolean.method.ac/Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342