English

Pecyn Gweithgaredd Dysgu Peiriant

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn ymdrin â dysgu peiriant o'r pethau sylfaenol ac mae hefyd yn cynnwys sesiynau tiwtorial ar wneud gêm ddysgu peiriant eich hun.

Pecyn Gweithgaredd Dysgu Peiriant

I ddod yn fuan


Dysgu Peiriant #1 - Cyflwyniad

Yn y fideo hwn byddwch chi'n dysgu beth yw dysgu peiriant a sut mae'n effeithio ar ein cymdeithas heddiw.


Dysgu Peiriant #2 - Gwneud Fi'n Hapus!

Yn y tiwtorial hwn byddwch chi'n dysgu sut i greu eich gêm dysgu peiriant eich hun lle bydd eich cymeriad yn ymateb i unrhyw beth rydych chi'n ei ddweud. Os ydych chi'n ei ganmol, bydd yn edrych yn hapus. Os ydych chi'n ei sarhau, bydd yn edrych yn drist. Trydarwch fideo / llun atom ni i adael i ni wybod sut rydych chi wedi bod yn dod ymlaen ar gyfer y cyfle i ennill pwyntiau bonws ychwanegol! Peidiwch ag anghofio tagio @Technocamps a defnyddio ein hashnod #TechnocampsOnline


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342