Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Pecyn Gweithgaredd Dysgu Peiriant

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn ymdrin â dysgu peiriant o'r pethau sylfaenol ac mae hefyd yn cynnwys sesiynau tiwtorial ar wneud gêm ddysgu peiriant eich hun.

Pecyn Gweithgaredd Dysgu Peiriant


Dysgu Peiriant #1 - Cyflwyniad

Yn y fideo hwn byddwch chi'n dysgu beth yw dysgu peiriant a sut mae'n effeithio ar ein cymdeithas heddiw.


Dysgu Peiriant #2 - Gwneud Fi'n Hapus!

Yn y tiwtorial hwn byddwch chi'n dysgu sut i greu eich gêm dysgu peiriant eich hun lle bydd eich cymeriad yn ymateb i unrhyw beth rydych chi'n ei ddweud. Os ydych chi'n ei ganmol, bydd yn edrych yn hapus. Os ydych chi'n ei sarhau, bydd yn edrych yn drist. Trydarwch fideo / llun atom ni i adael i ni wybod sut rydych chi wedi bod yn dod ymlaen ar gyfer y cyfle i ennill pwyntiau bonws ychwanegol! Peidiwch ag anghofio tagio @Technocamps a defnyddio ein hashnod #TechnocampsOnline

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Dysgu Peiriant #3 - Ystafell Dosbarth Clyfar

Beth sy'n digwydd pan rydyn ni'n rhoi ein hystafell dosbarth yng ngofal cyfrifiadur?

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Dysgu Peiriant #4 - Pacman

Pam fydd unrhyw un eisiau chwarae gêm fideo pan allwn ddysgu cyfrifiadur i'w wneud drosom?

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Dysgu Peiriant #5 - Car neu Gwpan?

Mae'r dasg hon yn gofyn y cwestiwn mwyaf hanfodol sy'n hysbys i ddyn: Ai car neu gwpan yw hwn?

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342