Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Pecyn Gweithgaredd Pigpen Micro:bits

Pam defnyddio beiro a phapur i wneud Cipher Pigpen pan allwch chi ddefnyddio Micro:bit?

Pecyn Gweithgaredd Pigpen Micro:bits


Pigpen MicroBits #1 - Arddangos y Symbolau

Yn y fideo hwn fe wnaethom sefydlu ein Micro:Bit gyda'r symbolau y bydd eu hangen arnom ar gyfer y Pigpen Cipher

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Pigpen MicroBits #2 - Signalau Radio Micro:Bit

Mae'r fideo hon yn ganllaw cyflym i'r bloc Radio a sut y gallwn gael Micro:Bits i siarad â'i gilydd!Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342