We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

I ddod yn fuan

I ddod yn fuan

I ddod yn fuan


Celf Picsel #1 -Cyflwyniad a Gweithgaredd 1

Beth yw picseli? Ble maen nhw'n cael eu defnyddio? Pam maen nhw mor bwysig yn ein bywydau beunyddiol? Darganfyddwch yn y fideo hwn!

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Celf Picsel #2 - Gwerthoedd Hex

Sut ar y ddaear allwch chi roi enw i filiynau o liwiau unigryw? Gyda Gwerthoedd Hex! Ddysgu amdanynt yn y fideo hwn.

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Celf Picsel #3 - Celf Picsel Ar Lein

Nawr eich bod chi'n gwybod popeth am bicseli, gadewch i ni gymhwyso'r wybodaeth honno trwy wneud rhywfaint o gelf picsel ein hunain ar-lein!

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342