Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Pecyn Gweithgaredd Egwyddorion Rhaglennu

Mae'r pecyn hwn yn eich cyflwyno i'r egwyddorion rhaglennu trwy ddefnyddio golygyddion bloc!

Pecyn Gweithgaredd Egwyddorion Rhaglennu


#1.1 - Cyflwyniad i Egwyddorion Rhaglennu

Gwyliwch y fideo isod i gael cyflwyniad i Egwyddorion Rhaglennu mewn Golygyddion Bloc!


#1.2 - Golygyddion Bloc

Gwyliwch y fideo isod i gael cyflwyniad arddangosiadol i’r tri golygydd bloc (Scratch, MakeCode ar gyfer Micro:bit a Lego Mindstorms) y cyfeirir atynt ac a ddefnyddir yn y pecyn gweithgaredd ‘Cyflwyniad i egwyddorion rhaglennu’.


#2 - Ysgrifennu Algorithmau a Rhaglenni Cyfrifiadur

Sicrhewch eich bod wedi cwblhau'r gweithgareddau blaenorol cyn i chi wylio'r fideo isod a chwblhau'r daflen waith! Ar ôl i chi orffen cwblhewch y cwis:Cliciwch yma!


#3 - Datganiadau Amodol

Gwyliwch y fideo isod, cwblhewch y daflen waith ac yna rhowch gynnig ar y cwis:Cliciwch Yma!


#4 - Newidynnau

Mae'r fideo isod yn dangos sut y gellir defnyddio newidynnau mewn rhaglenni cyfrifiadurol. Bydd yn eich dysgu sut i greu amserydd i'w ddefnyddio yn ystod eich sesiynau gwaith cartref yn Scratch. Cymerwch ychydig o amser i ddarllen drwodd a rhoi cynnig ar y gweithgareddau yn y llyfr gwaith cyn gwylio'r fideo hon. Ar ôl i chi orffen cwblhewch y cwis: Cliciwch Yma!Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342