We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Pecyn Gweithgaredd Egwyddorion Rhaglennu

Mae'r pecyn hwn yn eich cyflwyno i'r egwyddorion rhaglennu trwy ddefnyddio golygyddion bloc!

Pecyn Gweithgaredd Egwyddorion Rhaglennu


#1.1 - Cyflwyniad i Egwyddorion Rhaglennu

Gwyliwch y fideo isod i gael cyflwyniad i Egwyddorion Rhaglennu mewn Golygyddion Bloc!


#1.2 - Golygyddion Bloc

Gwyliwch y fideo isod i gael cyflwyniad arddangosiadol i’r tri golygydd bloc (Scratch, MakeCode ar gyfer Micro:bit a Lego Mindstorms) y cyfeirir atynt ac a ddefnyddir yn y pecyn gweithgaredd ‘Cyflwyniad i egwyddorion rhaglennu’.


#2 - Ysgrifennu Algorithmau a Rhaglenni Cyfrifiadur

Sicrhewch eich bod wedi cwblhau'r gweithgareddau blaenorol cyn i chi wylio'r fideo isod a chwblhau'r daflen waith! Ar ôl i chi orffen cwblhewch y cwis:Cliciwch yma!


#3 - Datganiadau Amodol

Gwyliwch y fideo isod, cwblhewch y daflen waith ac yna rhowch gynnig ar y cwis:Cliciwch Yma!


#4 - Newidynnau

Mae'r fideo isod yn dangos sut y gellir defnyddio newidynnau mewn rhaglenni cyfrifiadurol. Bydd yn eich dysgu sut i greu amserydd i'w ddefnyddio yn ystod eich sesiynau gwaith cartref yn Scratch. Cymerwch ychydig o amser i ddarllen drwodd a rhoi cynnig ar y gweithgareddau yn y llyfr gwaith cyn gwylio'r fideo hon. Ar ôl i chi orffen cwblhewch y cwis: Cliciwch Yma!Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342