We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Pecyn Gweithgaredd Python

Mae'r pecyn hwn yn dysgu Python gan ddefnyddio celf!

Pecyn Gweithgaredd Python


Celf Python #1 - Y Pethau Sylfaenol

Gwyliwch y fideo isod a dilynwch gartref, yna rhowch gynnig ar y cwis: Cliciwch yma!


Celf Python #2 - Newidynnau a Ffwythiannau

Gwyliwch y fideo isod, dilynwch gartref ac yna rhowch gynnig ar y cwis: Cliciwch yma!Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342