We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Pecyn Gweithgaredd Python Mathemateg

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn defnyddio Python Turtle i ddysgu mathemateg!

Pecyn Gweithgaredd Python Mathemateg#1 - Cyflwyniad

Mae'r fideo isod yn dangos i chi sut i ddechrau gyda python!


#2 - Llunio gyda Turtle

Bydd y fideo hon yn eich dysgu sut i dynnu llun gan ddefnyddio crwban python.

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
#3 - Defnyddio Turtle Gyda Python

Gwyliwch y fideo isod a chwblhewch y daflen waith i ddysgu sut i ddefnyddio crwban gyda python.

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342