Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Pecyn Gweithgaredd Python Mathemateg

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn defnyddio Python Turtle i ddysgu mathemateg!

Pecyn Gweithgaredd Python Mathemateg#1 - Cyflwyniad

Mae'r fideo isod yn dangos i chi sut i ddechrau gyda python!


#2 - Llunio gyda Turtle

Bydd y fideo hon yn eich dysgu sut i dynnu llun gan ddefnyddio crwban python. <


#3 - Defnyddio Turtle Gyda Python

Gwyliwch y fideo isod a chwblhewch y daflen waith i ddysgu sut i ddefnyddio crwban gyda python.Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342