Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Pecyn Gweithgaredd Codau QR

Dysgwch y cyfrinachau y tu ôl i Godau QR. Beth maen nhw'n ei olygu? Sut alla i greu fy rhai fy hun?

Pecyn Gweithgaredd Codau QR


Codau QR #1 - Cyflwyniad

Yn y fideo hwn rydym yn edrych ar Godau QR a sut y gallant helpu i ddangos gwybodaeth i ni.

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Codau QR #2 - Creu Rhai Eich Hun

Nawr rydyn ni'n gwybod popeth am Godau QR, gadewch i ni ddysgu sut i wneud rhai ein hunain!

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342