We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Pecyn Gweithgaredd Scratch

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn cynnwys fideos a thiwtorialau i'ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau rhaglennu a'ch dealltwriaeth trwy gemau a thasgau Scratch.

Pecyn Gweithgaredd Scratch


#1 - Tiwtorial Gêm Drysfa

Mae hwn yn diwtorial cyflwyno gweddol syml i ddod yn gyfarwydd â rhaglennu Scratch.


#2 - Tiwtorial Gêm Dilyn

Dyma diwtorial Scratch arall ar gyfer gwneud gêm dilyn yn Scratch, sy'n cynnwys darlledu, datganiadau os (if statements), defnyddio newidynnau (variables) ar gyfer system sgorio, estyniad ar gyfer ychwanegu "powerups" i'r gêm.


#3 - Tasgau Rhaglennu 2 - Cyflwyniad

Mae'r dasg hon yn ymdrin â rhaglenni Scratch sylfaenol a darlledu, yn ogystal â thasgau her i wneud cyfrifiadau yn Scratch.


#4 - Tasgau Rhaglennu 2 - Newidynnau

Mae'r fideo hon yn ymdrin â thasgau i'ch cael chi'n gyfarwydd â newidynnau a sut i'w defnyddio yn Scratch.


#5 - Tasgau Rhaglennu 3 - Dewisiad

Mae'r fideo hon yn ymdrin â sut rydyn ni'n gwneud penderfyniadau mewn rhaglenni, gan ddefnyddio datganiadau os ac os fel arall. (if and if-else)


#6 - Tasgau Rhaglennu 4 - Iteru (Ail-adrodd a Dolenni)

Mae'r fideo hon yn esbonio sut i ailadrodd cyfarwyddiadau yn Scratch ac yn eich herio i roi cynnig ar rai tasgau lle mae angen ailadrodd i'w datrys (mewn ffordd fwy effeithlon). Trydarwch fideo / llun o'ch Disgo Scratch i roi gwybod i ni sut rydych chi wedi bod yn dod ymlaen am y cyfle i ennill pwyntiau bonws ychwanegol ! Peidiwch ag anghofio tagio @Technocamps a defnyddio ein hashnod #TechnocampsOnline


#7 - Tasgau Rhaglennu 5 - Rhestrau a Dolenni

Mae'r fideo hon yn edrych ar ddefnyddio rhestrau yn Scratch ac ychydig o dasgau i'n helpu i ddysgu mwy amdanynt!Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342