We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Pecyn Gweithgaredd Cadwyn Bwyd

Dysgu popeth am Gadwyni Bwyd a gwneud eich model rhyngweithiol eich hun o gynefin!

Pecyn Gweithgaredd Cadwyn BwydCadwyn Fwyd Scratch #1 - Trosglwyddo Egni

Yn y fideo hwn rydyn ni'n mynd i'r afael â throsglwyddo egni sy'n ffurfio unrhyw gadwyn fwyd.

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Cadwyn Fwyd Scratch #2 - Ychwanegu'r Anifeiliaid

Gyda'n llwyfan gallwn nawr ddechrau ychwanegu anifeiliaid i'n cynefin digidol a'u cael i symud o gwmpas.

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342