Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Pecyn Gweithgaredd Cysawd yr Haul Scratch

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn archwilio symudiad y planedau yn ein Cysawd yr Haul ac yn dangos i chi sut i fodelu hyn yn Scratch.

Pecyn Gweithgaredd Cysawd yr Haul Scratch


#1 - Planedau a'r Haul

Cwblhewch y daflen gwaith isod!

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
#2 - Amgylcheddau a Chorluniau yn Scratch

Cwblhewch y daflen gwaith isod!

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
#3 - System Solar Scratch

Cwblhewch y daflen gwaith isod!

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342