Athrawon


Rydym yn darparu hyfforddiant a datblygiad proffesiynol i athrawon i'w paratoi ar gyfer yr her o gyflawni mewn amgylchedd sy'n gynyddol dechnegol a dynamig. O gyfleoedd DPP i gynadleddau a digwyddiadau, mae gennym ystod o adnoddau defnyddiol i'ch helpu i gyflwyno'r cwricwlwm Cyfrifiadureg a TG.

Rydym yn ceisio cadw ar y blaen i'r cwricwlwm mewn ysgolion. Rydym yn gweithio gydag athrawon i integreiddio gweithgareddau i feysydd dysgu a chynlluniau gwaith. Rydym hefyd yn gweithio i uwchsgilio athrawon i sicrhau eu bod yn gallu ysbrydoli ac ysgogi'r genhedlaeth nesaf o gyfrifiadurwyr. Rydym eisoes wedi hyfforddi dros 100 o athrawon ledled Cymru, llawer ohonynt heb gefndir mewn TGCh na Chyfrifiadureg.


Modules

Image

CS101

A group of workshops focusing on algorithms utilising Python, Greenfoot, HTML, and assembly language... read more
Image

C3

The Cross Curricular Coding (C3) programme offers topics to get students engaging in Computer Science activities... read more

Image

Cyfoethogi STEM

For pupils from secondary schools who are struggling to deliver Computer Science at GCSE level... read more