English

theatr na nÓg

Adnoddau gweithdai ar gyfer cydweithrediad â theatr na nÓg a'u cynyrchiadau addysgol, Eye of the Storm ac Y Bluen Wen.


Y Bluen Wen:

Mae'r llyfr gwaith yn mynd law yn llaw â Rhaglen Scratch Gweithdy y gallwch ddod o hyd iddo yma: 

Scratch - Fersiwn Gweithdy  

Gallwch ddod o hyd i fersiwn wedi'i newid ychydig ar gyfer defnyddio eich hun gartref yma: 

Scratch - Fersiwn Gartref

Gallwch ganfod olwyn seiffr digidol yma:

Olwyn Seiffr Digidol

Adnoddau

Y Bluen Wen
Resource

Ydych chi'n gallu Cracio'r Cod? Rhowch gynnig ar wahanol ddulliau ar gyfer ysgrifennu a thorri negeseuon cod, a defnyddio'r sgiliau hyn i stopio bom rhithwir!


Eye Of The Storm
Resource

Mae'r gweithdai Eye of the Storm yn cefnogi y cynhyrchiad Theatre Na NÓg, yn cyflwyno cysyniadau ffiseg a meddwl cyfrifiadurol i ddisgyblion.


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342