Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Pecyn Gweithgaredd Pos Tŵr Hanoi

Adeiladu eich gêm pos Tŵr Hanoi eich hun yn Scratch!

Pecyn Gweithgaredd Pos Tŵr Hanoi


Tŵr Hanoi #1 - Cyflwyniad

Mae'r fideo hon yn eich tywys trwy'r camau cychwynnol o wneud eich pos Tower of Hanoi eich hun.

If you're using a mobile device, please open the Worksheet PDF below to view the full worksheet.
Tŵr Hanoi #2 - Teilsen Waelod

Dilynwch ymlaen wrth i ni raglennu'r deilsen gyntaf yn y twr!


Tŵr Hanoi #3 - Teilsen Ganol

Yn y fideo hwn aethom ati i raglennu'r deilsen ganol.


Tŵr Hanoi #4 - Teilsen Uchaf

Nawr mae'n bryd capio ein twr gyda darn olaf y pos (yn llythrennol).


Tŵr Hanoi #5 - I Orffen

Ychydig bach o sglein i'n rhaglenni ac mae ein gêm bos Twr Hanoi yn barod i fynd!Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342