WiST

Nod ein rhwydwaith WiST yw sefydlu cysylltiadau rhwng menywod sy'n gweithio yn y sector (technoleg yn benodol) trwy ddigwyddiadau rheolaidd i ddysgu o brofiad ei gilydd yn y gweithle, a chefnogi ac ysbrydoli'r rheiny sydd ar lwybr gyrfa cynnar.

Rydym yn annog aelodau i gymryd rhan yn y prosiect, ac rydym yn cynnig cyfleoedd i unigolion, cwmnïau a sefydliadau eraill ymgysylltu â phobl ifanc trwy ddatblygu rhwydwaith cryf o fodelau rôl i gefnogi'r gwaith yr ydym yn ei wneud mewn ysgolion.

Join our WiST Network on LinkedIn yma.

Image