Run from

0

Universities

Delivered  by

0

Teaching staff

Visiting

0+

Schools

Delivering

0+

Workshops

Engaging With

0+

Learners

Technocamps
Technocamps23 hours ago
🎮 Exploring Game Development 🎮

Are you passionate about gaming and intrigued by the process of creating games?

Join us for an interactive session delving into creating your own games from scratch!

Swansea Central Library
📅28th June
⏰ 12:30 - 2:30 pm
📞01792 636464

Free Workshop | Suitable for ages 16+

To sign up, call or visit the library. 📚

This project is funded by the UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. through the #UKSPF.

Clydach Community Council | Enjoy Swansea | Mumbles Community Council | Swansea Council Jobs | Swansea Libraries | Swansea Council Jobs

-------

🎮 Archwilio Datblygiad Gêm 🎮

Ydych chi'n angerddol am hapchwarae ac wedi'ch cyfareddu gan y broses o greu gemau?

Ymunwch â ni am sesiwn ryngweithiol yn ymchwilio i greu eich gemau eich hun o'r dechrau!

Llyfrgell Ganolog Abertawe
📅 Mehefin 28ain
⏰ 12:30 - 2:30yp
📞 01792 636464

Gweithdy am Ddim | Addas i oedran 16+

I gofrestru, ffoniwch neu ewch i'r llyfrgell! 📚

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan @UKGovWales drwy #UKSPF.
Technocamps
Technocamps23 hours ago
📣 New Workshops Alert 📣

🎉 We are super excited to share our upcoming workshops in collaboration with Swansea Libraries! 📚

🖥️ 3D Modelling
🔍 Cyber Reconnaissance
🎮 Game Development
🤖 Intro to AI
🐍 Python Robotics

Suitable for ages 16+

To sign up, call or visit the library!

This project is funded by the UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. through the #UKSPF.

Clydach Community Council | Enjoy Swansea | Mumbles Community Council | Swansea University | Swansea Council Jobs

-------

📣 Rhybudd Gweithdai Newydd 📣

🎉 Rydym yn hynod gyffrous i rannu ein gweithdai sydd ar ddod mewn cydweithrediad â Swansea Libraries! 📚

🖥️ Modelu 3D
🔍 Rhagchwilio Seiber
🎮 Datblygu Gêm
🤖 Cyflwyniad i AI
🐍 Roboteg Python

Addas ar gyfer oedran 16+

I gofrestru, ffoniwch neu ewch i'r llyfrgell!

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. drwy #UKSPF.
Technocamps
Technocamps24 hours ago
Our CV writing workshops start next week!

Join us to gain essential digital skills to excel in the job market. 🥳
Technocamps
Technocamps2 days ago
🎓 Fancy earning a free degree while you work?

In collaboration with Institute of Coding in Wales, Swansea University, Gower College Swansea and funded by Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW), we offer 'earn while you learn' a BSc (Hons) degree apprenticeship to workers in Wales to help rectify the skills shortage in Computer Science.

Find out more 🔗 tc1.me/DegreeApprenticeships
___

🎓 Beth am ennill gradd am ddim wrth weithio?

Mewn cydweithrediad â'r Sefydliad Codio, Prifysgol Abertawe, Gower College Swansea a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), rydym yn cynnig graddau BSc (Anrh) 'ennill wrth ddysgu' i weithwyr yng Nghymru i helpu i unioni'r prinder sgiliau mewn Cyfrifiadureg.

Darganfod mwy 🔗 tc1.me/DegreeApprenticeships
Technocamps
Technocamps3 days ago
🔍 Looking for a Job? Let Us Help! 🔍

Join our FREE workshops and gain essential digital skills to excel in the job market!

Learn how to:

✍️ Write a CV in Word
🔍 Search and apply for jobs online
📤 Send your CV confidently

-------

Port Talbot Library
📅 Monday 24th June
⏰ 10.30am - 12pm
📞 01639 763490

Sandfields Library
📅 Thursday 27th June
⏰ 10.30am - 12pm
📞 01639 883616

Pontardawe Library
📅 Friday 28th June
⏰ 10.30am - 12pm
📞 01792 862261

-------

To sign up, call or visit the library!

#DropInSessions #DigitalSkills | Neath Port Talbot Council | Neath Port Talbot Libraries | Swansea University | Swansea Libraries | Enjoy Swansea | Institute of Coding | Gower College Swansea
Technocamps
Technocamps3 days ago
🔍 Chwilio am Swydd? Gadewch i Ni Helpu! 🔍

Ymunwch â'n gweithdai AM DDIM ac ennill sgiliau digidol hanfodol i ragori yn y farchnad swyddi!

✍️ Ysgrifennwch CV yn Word
🔍 Chwilio a gwneud cais am swyddi ar-lein
📤 Anfonwch eich CV yn hyderus

-------

Llyfrgell Port Talbot
📅 Dydd Llun 24ain Mehefin
⏰ 10.30yb - 12yp
📞 01639 763490

Llyfrgell Sandfields
📅 Dydd Iau 27ain Mehefin
⏰ 10.30yb - 12yp
📞 01639 883616

Llyfrgell Pontardawe
📅 Dydd Gwener 28ain Mehefin
⏰ 10.30yb - 12yp
📞 01792 862261

-------

I gofrestru, ffoniwch neu ewch i'r llyfrgell!

#SesiynauGalwHeibio #SgiliauDigidol | Neath Port Talbot Council | Neath Port Talbot Libraries | Swansea University | Enjoy Swansea | Institute of Coding | Gower College Swansea