Run from

0

Universities

Delivered  by

0

Teaching staff

Visiting

0+

Schools

Delivering

0+

Workshops

Engaging With

0+

Learners

Technocamps
Technocamps21 hours ago
💜 We're so excited to celebrate #InternationalWomensDay #IWD2024 next week with an evening of talks from:
✨ Prof Tom Crick
✨ Bethan Jenkins
✨ Dr Emma Hayhurst
✨ Anne Jessopp
✨ Anna Petrusenko
___
💜 Rydyn ni'n edrych ymlaen at ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gyda noswaith o gyflwyniadau gan:
✨ Prof Tom Crick
✨ Bethan Jenkins
✨ Dr Emma Hayhurst
✨ Anne Jessopp
✨ Anna Petrusenko
Technocamps
Technocamps24 hours ago
🌼 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Happy St David's Day and Happy March!
Find all our free events at tc1.me/events
-
🌼 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Dydd Gŵyl Dewis Hapus!
Mae ein holl ddigwyddiadau yn rhad ac am ddim ar tc1.me/events
Technocamps
Technocamps1 Day ago
👏👏👏
Technocamps
Technocamps2 days ago
The Carolyn Davies Theatr na nÓg Award event was once again an outstanding showcase of the Curriculum for Wales at work. It was amazing to see the vast cross-curricular activities that the pupils completed all linking to The Butterfly Hunter production. Congratulations to St Thomas Community School on winning first place and to all that took part!
---
Roedd digwyddiad Gwobr Theatr na nÓg Carolyn Davies yn arddangosiad gwych o’r Cwricwlwm i Gymru ar waith. Roedd yn anhygoel gweld y gweithgareddau trawsgwricwlaidd helaeth a gwblhawyd gan y disgyblion i gyd yn gysylltiedig â chynhyrchiad The Butterfly Hunter. Llongyfarchiadau i Ysgol Gymunedol St Thomas ar ennill y safle cyntaf ac i bawb a gymerodd ran!
Technocamps
Technocamps2 days ago
More than 50 teachers came to our micro:bit Resources Launch event at Cardiff University supporting the #BBCmicrobit The Next Gen. Attendees developed their digital understanding and skills and found out how to implement them within their classrooms using the micro:bit devices. 🎓🌟
Technocamps
Technocamps3 days ago
🤖 Get ready for the ultimate Robotics showdown in Wales! 🚀 Technocamps proudly presents the Annual Robotics Competition 2024 this summer. 🌟
🤖🏆 Dive into the world of LEGO Mindstorm, Spike, Arduino, or any robotics hardware you have! This competition is your chance to enhance problem-solving, communication, teamwork, and computer science skills in a fun and inventive way.

🚀 Want to be a part of this event? Gather a team and express your interest now. Suitable for school-age children.
📧 South Wales: info@technocamps.com
📧 North Wales: bangor@technocamps.com
🌐 Let the competition begin! 🌟🤖

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🤖 Byddwch yn barod am ornest Roboteg eithaf Cymru! 🚀 Mae Technocamps yn falch o gyflwyno Cystadleuaeth Roboteg Flynyddol 2024 yr haf hwn. 🌟
🤖🏆 Deifiwch i fyd LEGO Mindstorm, Spike, Arduino, neu unrhyw galedwedd roboteg sydd gennych chi! Y gystadleuaeth hon yw eich cyfle i wella sgiliau datrys problemau, cyfathrebu, gwaith tîm a chyfrifiadureg mewn ffordd hwyliog a dyfeisgar.

🚀 Eisiau bod yn rhan o'r digwyddiad hwn? Casglwch dîm a mynegwch eich diddordeb nawr. Addas ar gyfer plant oed ysgol.
📧 De Cymru: info@technocamps.com
📧 Gogledd Cymru: bangor@technocamps.com
🌐 Gadewch i'r gystadleuaeth ddechrau! 🌟🤖