Run from

0

Universities

Delivered  by

0

Teaching staff

Visiting

0+

Schools

Delivering

0+

Workshops

Engaging With

0+

Learners

Technocamps
Technocamps1 Hour ago
🌐 Cyber Reconnaissance 🌐

Are you curious about the inner workings of hacking montages in movies?

Join us for a session that gently introduces the tools and concepts hackers employ to test computer security, shedding light on the fascinating world of cyber exploration!

Swansea Central Library
📅 26th July
⏰ 1:00 pm - 3:00 pm

Free Workshop | Suitable for ages 16+

Find out more here👇
tc1.me/digital-skills-workshops

This project is funded by the UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. through the #UKSPF.

#Cybersecurity #CyberReconnaissance #TechWorkshops #CyberExploration #SwanseaEvents

--------

🌐 Rhagchwilio Seibr 🌐

Ydych chi'n chwilfrydig am weithrediad mewnol montages hacio mewn ffilmiau?

Ymunwch â ni am sesiwn sy’n cyflwyno’n dyner yr offer a’r cysyniadau y mae hacwyr yn eu defnyddio i brofi diogelwch cyfrifiaduron, gan daflu goleuni ar fyd hynod ddiddorol seibr-archwilio.

Llyfrgell Ganolog Abertawe
📅 26 Gorffennaf
⏰ 1:00 yp - 3:00 yp

Gweithdy am Ddim | Addas ar gyfer oedran 16+

Dysgwch fwy yma 👇
tc1.me/gweithdai-sgiliau-digidol

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. drwy #UKSPF.

#Seiberddiogelwch #ArolyguSeiber #GweithdaiTech #ArchwilioSeiber #DigwyddiadauAbertawe

Clydach Community Council | Enjoy Swansea | Mumbles Community Council | Swansea University | Swansea Council Jobs
Technocamps
Technocamps2 days ago
🤖 Introduction to AI

Ever wondered how ChatGPT seems so human? Join us for an intriguing journey into the realm of machine learning!

Swansea Central Library
📅 23rd July

Penlan Library
📅 5th August

Clydach Library
📅 7th August

Free Workshop | Suitable for ages 16+

Find out more here👇
tc1.me/digital-skills-workshops

This project is funded by the UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. through the #UKSPF.

#AI #ArtificialIntelligence #MachineLearning #TechWorkshops #ChatGPT #LearnAI #AIExploration #TechEducation

--------

🤖 Cyflwyniad i AI

Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae ChatGPT yn ymddangos mor ddynol? Ymunwch â ni am daith ddiddorol i fyd dysgu peirianyddol!

Llyfrgell Ganolog Abertawe
📅 23ain o Orffennaf

Llyfrgell Penlan
📅 Awst 5ed

Llyfrgell Clydach
📅 7fed o Awst

Gweithdy am Ddim | Addas ar gyfer oedran 16+

Dysgwch fwy yma 👇
tc1.me/gweithdai-sgiliau-digidol

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. drwy #UKSPF.

#DeallusrwyddArtiffisial #DysguPeirianyddol #GweithdaiTech #ChatGPT #DysguAI #ArchwilioAI #AddysgTech

Clydach Community Council | Enjoy Swansea | Mumbles Community Council | Swansea University | Swansea Council Jobs
Technocamps
Technocamps3 days ago
We are honoured to be part of the Digital Pioneers series by BCS, The Chartered Institute for IT. Our video showcases our commitment to transforming computer education in Wales! 🌟

Watch it here 👇
https://hubs.ly/Q02G0X8H0
Technocamps
Technocamps
Technocamps3 days ago
Mae’n anrhydedd i ni fod yn rhan o’r gyfres Arloeswyr Digidol gan BCS, The Chartered Institute for IT. Mae ein fideo yn dangos ein hymrwymiad i drawsnewid addysg gyfrifiadurol yng Nghymru! 🌟

Gwyliwch y fideo yma 👇
hubs.ly/Q02G0KLF0
Technocamps
Technocamps
Technocamps3 days ago
🤩 This Autumn, we're offering a FREE 10-session CPD programme for primary teachers with the aim of improving knowledge of Computer Science and Computational Thinking, and applying these skills in the classroom and across the school.

Find out more ⬇️
https://ow.ly/kqJI50SxT26

----

🤩 Yr Hydref yma, rydym yn cynnig rhaglen DPP 10-sesiwn AM DDIM i athrawon cynradd gyda’r nod o wella gwybodaeth am Gyfrifiadureg a Meddwl Cyfrifiadurol, a chymhwyso’r sgiliau hyn yn y dosbarth ac ar draws yr ysgol.

Darganfod mwy ⬇️
https://ow.ly/kqJI50SxT26
Technocamps
Technocamps4 days ago
We have 3 new FREE short courses starting in the autumn!

🕰 Computing: History and Impact
🔒 Fundamentals of Cyber Security
🏗 Python Programming 1

Build digital skills to get ahead ⬇️
http://technocamps.com/ioc-bootcamps

This project is funded by the UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. through the #UKSPF.

--------

Mae gennym 3 cwrs byr newydd RHAD AC AM DDIM yn dechrau yn yr hydref!

🕰 Cyfrifiadura: Hanes ac Effaith
🔒 Hanfodion Seiberddiogelwch
🏗 Rhaglennu Python 1

Adeiladu sgiliau digidol i symud ymlaen ⬇️
technocamps.com/cy/ioc-bootcamps

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. drwy #UKSPF.

Swansea University | Swansea Council Jobs | Enjoy Swansea | Swansea Online | Gower College Swansea - GCS | Swansea University Students' Union | Swansea Libraries