Run from

0

Universities

Delivered  by

0

Teaching staff

Visiting

0+

Schools

Delivering

0+

Workshops

Engaging With

0+

Learners

Technocamps
Technocamps8 hours ago
👏👏👏
Technocamps
Technocamps10 hours ago
The Carolyn Davies Theatr na nÓg Award event was once again an outstanding showcase of the Curriculum for Wales at work. It was amazing to see the vast cross-curricular activities that the pupils completed all linking to The Butterfly Hunter production. Congratulations to St Thomas Community School on winning first place and to all that took part!
---
Roedd digwyddiad Gwobr Theatr na nÓg Carolyn Davies yn arddangosiad gwych o’r Cwricwlwm i Gymru ar waith. Roedd yn anhygoel gweld y gweithgareddau trawsgwricwlaidd helaeth a gwblhawyd gan y disgyblion i gyd yn gysylltiedig â chynhyrchiad The Butterfly Hunter. Llongyfarchiadau i Ysgol Gymunedol St Thomas ar ennill y safle cyntaf ac i bawb a gymerodd ran!
Technocamps
Technocamps16 hours ago
More than 50 teachers came to our micro:bit Resources Launch event at Cardiff University supporting the #BBCmicrobit The Next Gen. Attendees developed their digital understanding and skills and found out how to implement them within their classrooms using the micro:bit devices. 🎓🌟
Technocamps
Technocamps2 days ago
🤖 Get ready for the ultimate Robotics showdown in Wales! 🚀 Technocamps proudly presents the Annual Robotics Competition 2024 this summer. 🌟
🤖🏆 Dive into the world of LEGO Mindstorm, Spike, Arduino, or any robotics hardware you have! This competition is your chance to enhance problem-solving, communication, teamwork, and computer science skills in a fun and inventive way.

🚀 Want to be a part of this event? Gather a team and express your interest now. Suitable for school-age children.
📧 South Wales: info@technocamps.com
📧 North Wales: bangor@technocamps.com
🌐 Let the competition begin! 🌟🤖

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🤖 Byddwch yn barod am ornest Roboteg eithaf Cymru! 🚀 Mae Technocamps yn falch o gyflwyno Cystadleuaeth Roboteg Flynyddol 2024 yr haf hwn. 🌟
🤖🏆 Deifiwch i fyd LEGO Mindstorm, Spike, Arduino, neu unrhyw galedwedd roboteg sydd gennych chi! Y gystadleuaeth hon yw eich cyfle i wella sgiliau datrys problemau, cyfathrebu, gwaith tîm a chyfrifiadureg mewn ffordd hwyliog a dyfeisgar.

🚀 Eisiau bod yn rhan o'r digwyddiad hwn? Casglwch dîm a mynegwch eich diddordeb nawr. Addas ar gyfer plant oed ysgol.
📧 De Cymru: info@technocamps.com
📧 Gogledd Cymru: bangor@technocamps.com
🌐 Gadewch i'r gystadleuaeth ddechrau! 🌟🤖
Technocamps
Technocamps4 days ago
🎓 Fancy earning a free degree while you work?

In collaboration with Institute of Coding in Wales, Swansea University, Gower College Swansea and funded by Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW), we offer 'earn while you learn' a BSc (Hons) degree apprenticeship to workers in Wales to help rectify the skills shortage in Computer Science.

Find out more 🔗 tc1.me/DegreeApprenticeships

___

🎓 Beth am ennill gradd am ddim wrth weithio?

Mewn cydweithrediad â'r Sefydliad Codio, Prifysgol Abertawe, Gower College Swansea a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), rydym yn cynnig graddau BSc (Anrh) 'ennill wrth ddysgu' i weithwyr yng Nghymru i helpu i unioni'r prinder sgiliau mewn Cyfrifiadureg.

Darganfod mwy 🔗 tc1.me/DegreeApprenticeships
Technocamps
Technocamps1 week ago
Almost 50 teachers turned up to the Technocamps micro:bit Resources Launch event at Swansea University, supporting the #BBCmicrobit - the next gen campaign. It was a huge success with participants developing their digital understanding and skills as well as how to implement them within their classrooms using the micro:bit devices.

Daeth bron i 50 o athrawon i ddigwyddiad Lansio Adnoddau micro:bit Technocamps ym Mhrifysgol Abertawe, i gefnogi ymgyrch micro:bit - cewri codio y BBC. Roedd yn llwyddiant ysgubol gyda chyfranogwyr yn datblygu eu dealltwriaeth a’u sgiliau digidol yn ogystal â sut i’w rhoi ar waith yn eu hystafelloedd dosbarth gan ddefnyddio’r dyfeisiau micro:bit.

#UKSPF