Run from

0

Universities

Delivered  by

0

Teaching staff

Visiting

0+

Schools

Delivering

0+

Workshops

Engaging With

0+

Learners

Technocamps
Technocamps15 hours ago
🌌💼 Exciting news! #CyberWales' first Star Wars-inspired event, "Cyber Phantom Menaces," is happening on the 30th of May!

Join them to learn about bridging the gap between scholars and practitioners in cybersecurity.🛡️✨

🔗 https://ow.ly/BfsS50ROzvZ

#CyberWales #CyberSecurity #DataPrivacy

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🌌💼 Newyddion cyffrous! Cynhelir digwyddiad ysbrydoledig Star Wars cyntaf #Cyber​​Wales, "Cyber ​​Phantom Menaces," ar 30 Mai!

Ymunwch â nhw i ddysgu am bontio'r bwlch rhwng ysgolheigion ac ymarferwyr ym maes seiberddiogelwch.🛡️✨

🔗 https://ow.ly/BfsS50ROzvZ

#SeiberCymru #Seiberddiogelwch #PreifatrwyddData
Technocamps
Technocamps23 hours ago
��� Looking for some fun and educational activities?

Our free online activity packs offer engaging STEM support from home! They're suitable for primary and secondary ages, and don't require any support from teachers or parents.

� technocamps.com/activities

��� Chwilio am rywbeth hwylus ac addysgol i'w wneud?

Mae ein pecynnau gweithgaredd yn cynnig cymorth STEM atyniadol o adre! Maen nhw'n addas ar gyfer plant ysgol gynradd ac uwchradd, ac nid oes angen cymorth gan athro na rhiant.
Technocamps
Technocamps2 days ago
🎓 Fancy earning a free degree while you work?

In collaboration with Institute of Coding in Wales, Swansea University, Gower College Swansea and funded by Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW), we offer 'earn while you learn' a BSc (Hons) degree apprenticeship to workers in Wales to help rectify the skills shortage in Computer Science.

Find out more 🔗 tc1.me/DegreeApprenticeships
___

🎓 Beth am ennill gradd am ddim wrth weithio?

Mewn cydweithrediad â'r Sefydliad Codio, Prifysgol Abertawe, Gower College Swansea a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), rydym yn cynnig graddau BSc (Anrh) 'ennill wrth ddysgu' i weithwyr yng Nghymru i helpu i unioni'r prinder sgiliau mewn Cyfrifiadureg.

Darganfod mwy 🔗 tc1.me/DegreeApprenticeships
Technocamps
Technocamps2 days ago
Our Spring 2024 Newsbyte is out now!

In this edition of our newsletter, read about:

🎉 International Women's Day
💜 Girls in STEM Event
🚀 Essential Digital Skills Launch
🎓 Free events
➕ More

Read it here ⬇️
https://ow.ly/NEGc50RQxMY

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Mae ein Newsbyte Gwanwyn 2024 allan nawr!

Yn y rhifyn hwn o’n cylchlythyr, darllenwch am:

🎉 Diwrnod Rhyngwladol y Menywod
💜 Digwyddiad Merched mewn STEM
🚀 Lansiad Sgiliau Digidol Hanfodol
🎓 Digwyddiadau Am Ddim
➕ Mwy

Darllenwch yma ⬇️
https://ow.ly/Wef350RQxMX
Technocamps
Technocamps
Technocamps3 days ago
📱Need help with your digital devices? 🖥️

Join our FREE drop-in sessions to ask all your digital questions!

Sandfields Library
🗓️ Thursday 23rd May
⏰ 10:30am - 12pm

Pontardawe Library
🗓️Friday 24th May
⏰ 10:30am - 12pm

All welcome, no need to book, just turn up!

#DropInSessions #DigitalSkills Neath Port Talbot Libraries Pontardawe Town Council Neath Port Talbot Council Swansea University Swansea Libraries Enjoy Swansea UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. #UKSharedProsperityFund Institute of Coding #UKSPF

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

📱Angen help gyda'ch dyfeisiau digidol? 🖥️

Ymunwch â'n sesiynau galw heibio AM DDIM i ofyn eich gwestiynau digidol!

Llyfrgell Sandfields
🗓️ Dydd Iau 23 Mai
⏰ 10:30am - 12pm

Llyfrgell Pontardawe
🗓️ Dydd Iau 24 Mai
⏰ 10:30am - 12pm

Croeso i bawb, does dim angen archebu lle, dewch draw!

#SesiynauGalwHeibio #SgiliauDigidol