Run from

0

Universities

Delivered  by

0

Teaching staff

Visiting

0+

Schools

Delivering

0+

Workshops

Engaging With

0+

Learners

Technocamps
Technocamps20 hours ago
🖥️ Are you ready to level up your digital skills? 📱

Launching Technocamps Advanced, our new digital workshops suitable for ages 16 -19!

🤖 Every Tuesday and Thursday
📅 Starting Tuesday 30th July
⏰ 10am - 12:30pm

Find out more here👇
https://ow.ly/IFRB50RvMux

This project is funded by the UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. through the #UKSPF.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🖥️ Ydych chi'n barod i wella'ch sgiliau digidol? 📱

Yn lansio Technocamps Uwch, ein gweithdai digidol newydd sy'n addas ar gyfer 16 -19 oed!

🤖 Dyddiau Mawrth a Iau
📅 Yn Cychwyn Dydd Mawrth 30ain Gorffennaf
⏰ 10yb - 12:30yp

Darganfyddwch fwy yma👇
https://ow.ly/wVva50RvMI9

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. drwy #UKSPF.

Institute of Coding Swansea University
Technocamps
Technocamps3 days ago
��� Looking for some fun and educational activities?

Our free online activity packs offer engaging STEM support from home! They're suitable for primary and secondary ages, and don't require any support from teachers or parents.

� technocamps.com/activities

��� Chwilio am rywbeth hwylus ac addysgol i'w wneud?

Mae ein pecynnau gweithgaredd yn cynnig cymorth STEM atyniadol o adre! Maen nhw'n addas ar gyfer plant ysgol gynradd ac uwchradd, ac nid oes angen cymorth gan athro na rhiant.
Technocamps
Technocamps4 days ago
✍️ Do you need help with your CV? 🗒️

Join our free CV writing and digital skills workshops at your local library!

Learn how to:

🖥️ Write a CV in Word
🔍 Search and apply for jobs online
📤 Send your CV confidently

-------

Port Talbot Library
📅 Monday 24th June
⏰ 10.30am - 12pm
📞 01639 763490

Sandfields Library
📅 Thursday 27th June
⏰ 10.30am - 12pm
📞 01639 883616

Pontardawe Library
📅 Friday 28th June
⏰ 10.30am - 12pm
📞 01792 862261

-------

To sign up, call or visit the library!

#DropInSessions #DigitalSkills | Neath Port Talbot Council | Neath Port Talbot Libraries | Swansea University | Swansea Libraries | Enjoy Swansea | Institute of Coding | Gower College Swansea
Technocamps
Technocamps4 days ago
✍️ Ydych chi angen help gyda'ch CV? 🗒️

Ymunwch â'n gweithdai ysgrifennu CV a sgiliau digidol rhad ac am ddim yn eich llyfrgell leol!

Dysgwch sut i:

🖥️ Ysgrifennwch CV yn Word
🔍 Chwilio a gwneud cais am swyddi ar-lein
📤 Anfonwch eich CV yn hyderus

-------

Llyfrgell Port Talbot
📅 Dydd Llun 24ain Mehefin
⏰ 10.30yb - 12yp
📞 01639 763490

Llyfrgell Sandfields
📅 Dydd Iau 27ain Mehefin
⏰ 10.30yb - 12yp
📞 01639 883616

Llyfrgell Pontardawe
📅 Dydd Gwener 28ain Mehefin
⏰ 10.30yb - 12yp
📞 01792 862261

-------

I gofrestru, ffoniwch neu ewch i'r llyfrgell!

#SesiynauGalwHeibio #SgiliauDigidol | Neath Port Talbot Council | Neath Port Talbot Libraries | Swansea University | Enjoy Swansea | Institute of Coding | Gower College Swansea
Technocamps
Technocamps5 days ago
🤖 Want to stay ahead in the digital age?

Don't miss #HWBCymru #HwbDigiFest! Discover the latest trends, tools, and techniques shaping the future of digital education.

Find out more ⬇️
https://hwb.gov.wales/resources/hwb-digifest

#HwbDigiFest #DigitalLearning #Edtech

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🤖 Eisiau aros ar y blaen yn yr oes ddigidol?

Peidiwch â cholli #HWBCymru #HwbGwylDigi! Darganfyddwch y tueddiadau, yr offer a'r technegau diweddaraf sy'n siapio dyfodol addysg ddigidol.

Darganfod mwy ⬇️
https://hwb.gov.wales/resources/hwb-digifest

#HwbGwylDigi #DysguDigidol #Edtech
Technocamps
Technocamps1 week ago
We offer fully-funded Degree Apprenticeships allowing you to graduate with a BSc in Applied Software Engineering without leaving full-time employment! 👩‍🎓

Sound too good to be true? It's not. Here’s everything you need to know 👇

tc1.me/DegreeApprenticeships

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Rydyn ni'n cynnig Gradd-brentisiaethau rhad ac am ddim sy'n galluogi pobl yng Nghymru i raddio gyda BSc mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol heb adael eu swyddi llawn-amser. 👩‍🎓

Swnio'n rhy dda i fod yn wir? Dyw hi ddim. Dyma bopeth sydd angen ei wybod 👇

tc1.me/DegreeApprenticeships

Gower College Swansea - GCS #HEFCW Institute of Coding Swansea University