Run from

0

Universities

Delivered  by

0

Teaching staff

Visiting

0+

Schools

Delivering

0+

Workshops

Engaging With

0+

Learners

Technocamps
Technocamps3 hours ago
⭐ SAVE THE DATE ⭐

We're excited to announce that our 2024 Education Conference will take place in October! Attendees can expect ready-to-go resources for delivering digital skills in the classroom.

🎟FREE
📆 Thursday 24th October
🧑‍🏫 For primary & secondary teachers
📌 Swansea.com Stadium

----

🌟 CADWCH Y DYDDIAD 🌟

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi y bydd ein Cynhadledd Addysg 2024 yn cael ei chynnal ym mis Hydref!

Gall mynychwyr ddisgwyl adnoddau parod ar gyfer cyflwyno sgiliau digidol yn yr ystafell ddosbarth, yn ogystal â chyfle i rannu arfer gorau gan ymarferwyr eraill.

🎟 AM DDIM
📆 Dydd Iau 24ain Hydref
🧑‍🏫 Ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd
📌 Swansea.com Stadium

#TechInEducationWales #DigitalLearningCymru #FutureOfEducationWales #STEMTeachersWales #EducationConference #DigitalSkills
Technocamps
Technocamps19 hours ago
🌌💼 Exciting news! #CyberWales' first Star Wars-inspired event, "Cyber Phantom Menaces," is happening on the 30th of May!

Join them to learn about bridging the gap between scholars and practitioners in cybersecurity.🛡️✨

🔗 https://ow.ly/BfsS50ROzvZ

#CyberWales #CyberSecurity #DataPrivacy

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🌌💼 Newyddion cyffrous! Cynhelir digwyddiad ysbrydoledig Star Wars cyntaf #Cyber​​Wales, "Cyber ​​Phantom Menaces," ar 30 Mai!

Ymunwch â nhw i ddysgu am bontio'r bwlch rhwng ysgolheigion ac ymarferwyr ym maes seiberddiogelwch.🛡️✨

🔗 https://ow.ly/BfsS50ROzvZ

#SeiberCymru #Seiberddiogelwch #PreifatrwyddData
Technocamps
Technocamps1 Day ago
��� Looking for some fun and educational activities?

Our free online activity packs offer engaging STEM support from home! They're suitable for primary and secondary ages, and don't require any support from teachers or parents.

� technocamps.com/activities

��� Chwilio am rywbeth hwylus ac addysgol i'w wneud?

Mae ein pecynnau gweithgaredd yn cynnig cymorth STEM atyniadol o adre! Maen nhw'n addas ar gyfer plant ysgol gynradd ac uwchradd, ac nid oes angen cymorth gan athro na rhiant.
Technocamps
Technocamps2 days ago
🎓 Fancy earning a free degree while you work?

In collaboration with Institute of Coding in Wales, Swansea University, Gower College Swansea and funded by Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW), we offer 'earn while you learn' a BSc (Hons) degree apprenticeship to workers in Wales to help rectify the skills shortage in Computer Science.

Find out more 🔗 tc1.me/DegreeApprenticeships
___

🎓 Beth am ennill gradd am ddim wrth weithio?

Mewn cydweithrediad â'r Sefydliad Codio, Prifysgol Abertawe, Gower College Swansea a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), rydym yn cynnig graddau BSc (Anrh) 'ennill wrth ddysgu' i weithwyr yng Nghymru i helpu i unioni'r prinder sgiliau mewn Cyfrifiadureg.

Darganfod mwy 🔗 tc1.me/DegreeApprenticeships
Technocamps
Technocamps2 days ago
Our Spring 2024 Newsbyte is out now!

In this edition of our newsletter, read about:

🎉 International Women's Day
💜 Girls in STEM Event
🚀 Essential Digital Skills Launch
🎓 Free events
➕ More

Read it here ⬇️
https://ow.ly/NEGc50RQxMY

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Mae ein Newsbyte Gwanwyn 2024 allan nawr!

Yn y rhifyn hwn o’n cylchlythyr, darllenwch am:

🎉 Diwrnod Rhyngwladol y Menywod
💜 Digwyddiad Merched mewn STEM
🚀 Lansiad Sgiliau Digidol Hanfodol
🎓 Digwyddiadau Am Ddim
➕ Mwy

Darllenwch yma ⬇️
https://ow.ly/Wef350RQxMX
Technocamps