Run from

0

Universities

Delivered  by

0

Teaching staff

Visiting

0+

Schools

Delivering

0+

Workshops

Engaging With

0+

Learners

Technocamps
Technocamps1 Day ago
Almost 50 teachers turned up to the Technocamps micro:bit Resources Launch event at Swansea University, supporting the #BBCmicrobit - the next gen campaign. It was a huge success with participants developing their digital understanding and skills as well as how to implement them within their classrooms using the micro:bit devices.

Daeth bron i 50 o athrawon i ddigwyddiad Lansio Adnoddau micro:bit Technocamps ym Mhrifysgol Abertawe, i gefnogi ymgyrch micro:bit - cewri codio y BBC. Roedd yn llwyddiant ysgubol gyda chyfranogwyr yn datblygu eu dealltwriaeth a’u sgiliau digidol yn ogystal â sut i’w rhoi ar waith yn eu hystafelloedd dosbarth gan ddefnyddio’r dyfeisiau micro:bit.

#UKSPF
Technocamps
Technocamps4 days ago
Primary teachers! 🧑‍🏫 The BBC micro:bit playground survey has launched!
It's a brilliant opportunity to get your pupils using the micro:bit outdoors.
Check out the seven fun activities to choose from here:
👉 bbc.in/playgroundsurvey
Brought to you by BBC Teach, Microbit Education, Nominet, Office for National Statistics and
partners.
Technocamps
Technocamps4 days ago
We've designed some bilingual posters with info about well-known computer scientists for you to print and display in your classroom or home!

These figures all appear in the curriculum and the posters contain useful information about their work.
🌟 James Gosling
🌟 Ada Lovelace
🌟 Alan Turing
🌟 Tim Berners-Lee
🌟 Steve Jobs
🌟 Grace Hooper

👉 tc1.me/Posters

Rydyn ni wedi dylunio posteri dwyieithog gyda gwybodaeth am gyfrifiadurwyr adnabyddus i'w hargraffu ac arddangos yn yr ystafell ddosbarth neu gartref!

Mae'r bobl hyn i gyd yn ymddangos yn y cwricwlwm ac mae'r posteri'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am eu gwaith.
🌟 James Gosling
🌟 Ada Lovelace
🌟 Alan Turing
🌟 Tim Berners-Lee
🌟 Steve Jobs
🌟 Grace Hooper
Technocamps
Technocamps1 week ago
Stay up-to-date with everything we do by joining our mailing list!

🎟️Events
⚙️CPD opportunities
👩‍💻After-school clubs
🏅Competitions
➡️More

tc1.me/MailingList

Bydd y gyntaf i glywed am ein gwaith trwy ymuno â'n rhestr bostio!

🎟️ Digwyddiadau
⚙️ Cyfleoedd DPP
👩‍💻 Clybiau ar-ôl ysgol
🏅Cystadlaethau
➡️ Mwy
Technocamps
Technocamps1 week ago
We offer fully-funded Degree Apprenticeships allowing you to graduate with a BSc in Applied Software Engineering without leaving full-time employment 👩‍🎓

Sound too good to be true? It's not. Here’s everything you need to know 👉 http://ow.ly/B7uO50NgK61

-

Rydyn ni'n cynnig Gradd-brentisiaethau rhad ac am ddim sy'n galluogi pobl yng Nghymru i raddio gyda BSc mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol heb adael eu swyddi llawn-amser 👩‍🎓

Swnio'n rhy dda i fod yn wir? Dyw hi ddim. Dyma bopeth sydd angen ei wybod 👉 http://ow.ly/Ve6Y50NgKai
Technocamps
Technocamps1 week ago
🎒 Hundreds of teachers across Wales have used our free resources to help with delivering the STEM curriculum! They're suitable for primary and secondary ages and you can access them whenever you like 👉 tc1.me/Teachers

Let us know if there's anything else you'd like to get support with!

-

🎒 Mae cannoedd o athrawon ledled Cymru wedi defnyddio ein hadnoddau rhad ac am dim i'w helpu gyda dysgu'r cwricwlwm STEM! Maen nhw'n addas at oedrannau ysgol gynradd ac uwchradd ac maen nhw ar gael ar ein gwefan unrhyw bryd 👉
tc1.me/Teachers

Gad i ni wybod os oes unrhyw beth arall hoffet ti gael cymorth gyda!