Run from

0

Universities

Delivered  by

0

Teaching staff

Visiting

0+

Schools

Delivering

0+

Workshops

Engaging With

0+

Learners

Technocamps
Technocamps4 hours ago
⭐ SAVE THE DATE ⭐

We're excited to announce that our 2024 Education Conference will take place in October! Attendees can expect ready-to-go resources for delivering digital skills in the classroom.

🎟FREE
📆 Thursday 24th October
🧑‍🏫 For primary & secondary teachers
📌 Swansea.com Stadium

----

🌟 CADWCH Y DYDDIAD 🌟

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi y bydd ein Cynhadledd Addysg 2024 yn cael ei chynnal ym mis Hydref!

Gall mynychwyr ddisgwyl adnoddau parod ar gyfer cyflwyno sgiliau digidol yn yr ystafell ddosbarth, yn ogystal â chyfle i rannu arfer gorau gan ymarferwyr eraill.

🎟 AM DDIM
📆 Dydd Iau 24ain Hydref
🧑‍🏫 Ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd
📌 Swansea.com Stadium

#TechInEducationWales #DigitalLearningCymru #FutureOfEducationWales #STEMTeachersWales #EducationConference #DigitalSkills
Technocamps
Technocamps1 Day ago
We are excited to share our NEW Robotics Competition video! 🤖

Learn all about the competition and hear from the teachers and pupils!

Watch it here ⬇️
https://youtu.be/I8S5yG5wl2Y

---

Rydym yn gyffrous i rannu ein fideo Cystadleuaeth Roboteg NEWYDD! 🤖

Dysgwch bopeth am y gystadleuaeth a chlywed gan yr athrawon a'r disgyblion!

Gwyliwch e yma ⬇️
https://youtu.be/I8S5yG5wl2Y
Technocamps
Technocamps Robotics Competition 2024
Learn all about our 2024 Robotics Competition in collaboration with the Royal Air Force.
Technocamps
Technocamps1 Day ago
🎮 Archwilio Datblygiad Gêm 🎮

Ydych chi'n angerddol am hapchwarae ac wedi'ch cyfareddu gan y broses o greu gemau?

Ymunwch â ni am sesiwn ryngweithiol yn ymchwilio i greu eich gemau eich hun o'r dechrau!

Llyfrgell Penlan
📅 Awst 12fed
⏰ 10:30 yb - 12:30 yp
📞01792 584674

Llyfrgell Clydach
📅 Awst 14eg
⏰ 2:00 yp - 4:00 yp
📞 01792 843300

Llyfrgell Oystermouth
📅 Awst 20fed
⏰ 10:00 yb - 12:00 yp
📞 01792 368380

Gweithdy am Ddim | Addas i oedran 16+

I gofrestru, ffoniwch neu ewch i'r llyfrgell! 📚

Dysgwch fwy 👉 tc1.me/gweithdai-sgiliau-digidol

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. drwy #UKSPF.
Technocamps
Technocamps2 days ago
🌐 Cyber Reconnaissance 🌐

Are you curious about the inner workings of hacking montages in movies?

Join us for a session that gently introduces the tools and concepts hackers employ to test computer security, shedding light on the fascinating world of cyber exploration!

Swansea Central Library
📅 26th July
⏰ 1:00 pm - 3:00 pm

Free Workshop | Suitable for ages 16+

Find out more here👇
tc1.me/digital-skills-workshops

This project is funded by the UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. through the #UKSPF.

#Cybersecurity #CyberReconnaissance #TechWorkshops #CyberExploration #SwanseaEvents

--------

🌐 Rhagchwilio Seibr 🌐

Ydych chi'n chwilfrydig am weithrediad mewnol montages hacio mewn ffilmiau?

Ymunwch â ni am sesiwn sy’n cyflwyno’n dyner yr offer a’r cysyniadau y mae hacwyr yn eu defnyddio i brofi diogelwch cyfrifiaduron, gan daflu goleuni ar fyd hynod ddiddorol seibr-archwilio.

Llyfrgell Ganolog Abertawe
📅 26 Gorffennaf
⏰ 1:00 yp - 3:00 yp

Gweithdy am Ddim | Addas ar gyfer oedran 16+

Dysgwch fwy yma 👇
tc1.me/gweithdai-sgiliau-digidol

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. drwy #UKSPF.

#Seiberddiogelwch #ArolyguSeiber #GweithdaiTech #ArchwilioSeiber #DigwyddiadauAbertawe

Clydach Community Council | Enjoy Swansea | Mumbles Community Council | Swansea University | Swansea Council Jobs
Technocamps
Technocamps3 days ago
🤖 Introduction to AI

Ever wondered how ChatGPT seems so human? Join us for an intriguing journey into the realm of machine learning!

Swansea Central Library
📅 23rd July

Penlan Library
📅 5th August

Clydach Library
📅 7th August

Free Workshop | Suitable for ages 16+

Find out more here👇
tc1.me/digital-skills-workshops

This project is funded by the UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. through the #UKSPF.

#AI #ArtificialIntelligence #MachineLearning #TechWorkshops #ChatGPT #LearnAI #AIExploration #TechEducation

--------

🤖 Cyflwyniad i AI

Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae ChatGPT yn ymddangos mor ddynol? Ymunwch â ni am daith ddiddorol i fyd dysgu peirianyddol!

Llyfrgell Ganolog Abertawe
📅 23ain o Orffennaf

Llyfrgell Penlan
📅 Awst 5ed

Llyfrgell Clydach
📅 7fed o Awst

Gweithdy am Ddim | Addas ar gyfer oedran 16+

Dysgwch fwy yma 👇
tc1.me/gweithdai-sgiliau-digidol

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. drwy #UKSPF.

#DeallusrwyddArtiffisial #DysguPeirianyddol #GweithdaiTech #ChatGPT #DysguAI #ArchwilioAI #AddysgTech

Clydach Community Council | Enjoy Swansea | Mumbles Community Council | Swansea University | Swansea Council Jobs
Technocamps
Technocamps4 days ago
Do you want to know more about our fully-funded Software Engineering Degree Apprenticeship?

Read our FAQ article for more details!

🔗 https://ow.ly/XPBZ50SpQNz

--------

Ydych chi am ddysgu mwy am ein Prentisiaeth Gradd Peirianneg meddalwedd sy wedi'i ariannu'n llawn?

Darllenwch ein herthygl Cwestiynau Cyffredin am fwy o fanylion!

🔗 https://ow.ly/3eCJ50SpRGo