Rhedeg o

0

Prifysgol

Darparu gan

0

Aelod o staff addysgu

Ymweld â

0+

O ysgolion

Darparu

0+

O weithdai

Yn ymgysylltu â

0+

o ddysgwyr

Technocamps
Technocamps5 hours ago
🖥️ Are you ready to level up your digital skills? 📱

Launching Technocamps Advanced, our new digital workshops suitable for ages 16 -19!

🤖 Every Tuesday and Thursday
📅 Starting Tuesday 30th July
⏰ 10am - 12:30pm

Find out more here👇
https://ow.ly/IFRB50RvMux

This project is funded by the UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. through the #UKSPF.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🖥️ Ydych chi'n barod i wella'ch sgiliau digidol? 📱

Yn lansio Technocamps Uwch, ein gweithdai digidol newydd sy'n addas ar gyfer 16 -19 oed!

🤖 Dyddiau Mawrth a Iau
📅 Yn Cychwyn Dydd Mawrth 30ain Gorffennaf
⏰ 10yb - 12:30yp

Darganfyddwch fwy yma👇
https://ow.ly/wVva50RvMI9

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. drwy #UKSPF

Institute of Coding Swansea University
Technocamps
Technocamps1 Day ago
🤖 Want to stay ahead in the digital age?

Don't miss #HWBCymru #HwbDigiFest! Discover the latest trends, tools, and techniques shaping the future of digital education.

Find out more ⬇️
https://hwb.gov.wales/resources/hwb-digifest

#HwbDigiFest #DigitalLearning #Edtech

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🤖 Eisiau aros ar y blaen yn yr oes ddigidol?

Peidiwch â cholli #HWBCymru #HwbGwylDigi! Darganfyddwch y tueddiadau, yr offer a'r technegau diweddaraf sy'n siapio dyfodol addysg ddigidol.

Darganfod mwy ⬇️
https://hwb.gov.wales/resources/hwb-digifest

#HwbGwylDigi #DysguDigidol #Edtech
Technocamps
Technocamps2 days ago
🚀✨ Have you seen this fantastic event opportunity?

#CyberWales is kicking off their Star Wars-inspired series with "Cyber Phantom Menaces"!

Join them on May 28th at Llancaiach Fawr Manor to learn about cyber security & data privacy! 🌟🔐

🔗https://ow.ly/sxwW50ROyA7

#CyberWales #CyberSecurity #DataPrivacy

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🚀✨ Ydych chi wedi gweld y cyfle gwych hwn?

Mae #CyberWales yn cychwyn eu cyfres wedi'i hysbrydoli gan Star Wars gyda "Cyber ​​Phantom Menaces"!

Ymunwch â nhw ar Fai 28ain ym Maenordy Llancaiach Fawr i ddysgu am seiberddiogelwch a phreifatrwydd data! 🌟🔐

🔗 https://ow.ly/sxwW50ROyA7

#SeiberCymru #Seiberddiogelwch #PreifatrwyddData
Technocamps
Technocamps2 days ago
Do you want to learn about #PythonProgramming?

Look no further! Expand your digital skills and sign up to our new course:

🐍 Introduction to Python 🐍

Gain insights into computational thinking, develop problem-solving skills, learn core programming concepts, and acquire basic Python programming skills.

📅 Starting Thursday 30th May
🕙 10 - 12pm

Sign up here 👇
https://ow.ly/JiVr50RJyBl

This project is funded by the UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. through the #UKSPF.

Swansea University Institute of Coding #DigitalSkills #TechSkills #PythonProgramming

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Ydych chi eisiau dysgu am #RhaglennuPython?

Paid edrych ymhellach! Ehangwch eich sgiliau digidol a chofrestrwch ar gyfer ein cwrs newydd:

🐍 Cyflwyniad i Python 🐍

Derbyniwch mewnwelediad i feddylfryd cyfrifiadurol, datblygu sgiliau datrys problemau, dysgu cysyniadau rhaglennu craidd, a chaffael sgiliau rhaglennu Python sylfaenol.

📅 Dechrau dydd Iau 30ain Mai
🕙 10 yb - 12 yp

Cofrestrwch yma 👇
https://ow.ly/vsw850RJzz4

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. drwy #UKSPF.
Technocamps
Technocamps2 days ago
Do you want to learn about #PythonProgramming?

Look no further! Expand your digital skills and sign up to our new course:

🐍 Introduction to Python 🐍

Gain insights into computational thinking, develop problem-solving skills, learn core programming concepts, and acquire basic Python programming skills.

📅 Starting Thursday 30th May
🕙 10 - 12pm

Sign up here 👇
https://ow.ly/JiVr50RJyBl

This project is funded by the UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. through the #UKSPF.

Swansea University Institute of Coding #DigitalSkills #TechSkills #PythonProgramming

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Ydych chi eisiau dysgu am #RhaglennuPython?

Paid edrych ymhellach! Ehangwch eich sgiliau digidol a chofrestrwch ar gyfer ein cwrs newydd:

🐍 Cyflwyniad i Python 🐍

Derbyniwch mewnwelediad i feddylfryd cyfrifiadurol, datblygu sgiliau datrys problemau, dysgu cysyniadau rhaglennu craidd, a chaffael sgiliau rhaglennu Python sylfaenol.

📅 Dechrau dydd Iau 30ain Mai
🕙 10 yb - 12 yp

Cofrestrwch yma 👇
https://ow.ly/vsw850RJzz4

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. drwy #UKSPF.
Technocamps
Technocamps3 days ago
🖥️ Are you ready to level up your digital skills? 📱

Launching Technocamps Advanced, our new digital workshops suitable for ages 16 -19!

🤖 Every Tuesday and Thursday
📅 Starting Tuesday 30th July
⏰ 10am - 12:30pm

Find out more here👇
https://ow.ly/IFRB50RvMux

This project is funded by the UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. through the #UKSPF

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🖥️ Ydych chi'n barod i wella'ch sgiliau digidol? 📱

Yn lansio Technocamps Uwch, ein gweithdai digidol newydd sy'n addas ar gyfer 16 -19 oed!

🤖 Dyddiau Mawrth a Iau
📅 Yn Cychwyn Dydd Mawrth 30ain Gorffennaf
⏰ 10yb - 12:30yp

Darganfyddwch fwy yma👇
https://ow.ly/wVva50RvMI9

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan UK Government Wales / Llywodraeth DU Cymru. drwy #UKSPF

Institute of Coding Swansea University