Rhedeg o

0

Prifysgol

Darparu gan

0

Aelod o staff addysgu

Ymweld â

0+

O ysgolion

Darparu

0+

O weithdai

Yn ymgysylltu â

0+

o ddysgwyr

Technocamps
Technocamps2 hours ago
Meet Thomas Fricker, our 2016 Robotics Competition champion! 🏆 Today, he's pursuing #ComputerScience at Swansea University. 🎓
Read his inspiring journey below.
https://ow.ly/ccAK50POkf9
Technocamps
Technocamps22 hours ago
🚀 Welcoming the Class of 2023! Our new Degree Apprenticeship in Applied Software Engineering cohort of 31 has just embarked on their journey through Software Engineering with us at Swansea University, Institute of coding, Technocamps

🚀 Croesawu Dosbarth 2023! Mae ein carfan Prentisiaeth Gradd newydd mewn Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol newydd gychwyn ar eu taith trwy Beirianneg Meddalwedd gyda ni ym Mhrifysgol Abertawe, Sefydliad Codio, Technocamps
Technocamps
Technocamps4 days ago
Technocamps, Institute of Coding in Wales and the Computer Science Department at Swansea University are collaborating with Cyber Wales to bring you a combined Cluster meeting with general information about Cyber Security activities at Swansea University.

🎟️ FREE
⏰ 9.30am - 4pm Tuesday 19th September 2023
📍 Swansea University Singleton Campus, CoSMOS, Margam Building, 2nd Floor

Register here 👉 https://ow.ly/7KjV50PLsrY
Technocamps
Technocamps1 week ago
🤖 A new term means TECHNOCLUB is back! We host weekly interactive sessions. The subjects covered in past sessions include Cyber Security, Game Development, Animation, 3D Modelling, Website Development and more.

👩‍💻 Aimed at ages 9-16
🎟️ Free
👉 Email info@technocamps.com to register
.....

🤖 Mae tymor newydd yn golygu bod TECHNOCLUB yn ôl! Rydyn ni'n cynnal sesiynau rhyngweithiol wythnosol. Mae enghreifftiau o bynciau a drafodwyd yn sesiynau’r gorffennol yn cynnwys seiberddiogelwch, datblygu gemau, animeiddio, datblygu gwefannau a mwy.

👩‍💻 Yn addas i bobl ifanc 9 i 16 oed
🎟️ am ddim
👉 E-bostiwch info@technocamps.com i gofrestru
Technocamps
Technocamps1 week ago
Yesterday Dan supported the @BBCteach, leading a micro:bit workshop in Ysgol Glan Morfa. Technocamps have partnered with the Micro:bit Educational Foundation to help roll out their new campaign BBC micro:bit - The Next Gen. Over the next year, Technocamps will be delivering micro:bit workshops across Wales - as any school that has signed up will receive a free set of 30 micro:bits from the foundation!

Ddoe cefnogodd Dan y BBC i arwain gweithdy micro:bit yn Ysgol Glan Morfa. Mae Technocamps wedi partneru gyda'r Sefydliad micro:bit i helpu i gyflwyno eu hymgyrch newydd BBC micro:bit - Cewri Codio. Dros y flwyddyn nesaf bydd Technocamps yn cynnal gweithdai micro:bit ledled Cymru - gan fydd unrhyw ysgol sydd wedi’i chofrestru yn derbyn set o 30 micro:bit am ddim o'r sefydliad! #Technocamps #BBCmicrobit
Technocamps
Technocamps1 week ago
Technocamps, Institute of Coding in Wales and the Computer Science Department at Swansea University are collaborating with #CyberWales to bring you a combined Cluster meeting with general information about #CyberSecurity activities at Swansea University.

🎟️ FREE
⏰ 9.30am - 4pm Tuesday 19th September 2023
📍 Swansea University Singleton Campus, CoSMOS, Margam Building, 2nd Floor

Register here 👉 https://ow.ly/7KjV50PLsrY